Telefon: 51 21 23 24 | E-mail: [email protected]

Bestyrelsen

Bestyrelsen hos Fonden Danske Veteranhjem

Bestyrelsen for Fonden Danske Veteranhjem består aktuelt af otte medlemmer. Fem medlemmer er udpeget af Forsvarsministeren, to er valgt af Danske Soldater- og Marineforeninger, og et medlem er valgt af og blandt lokalforeningernes formænd. Alle bestyrelsesmedlemmer er frivillige og arbejder derfor ulønnet.

Bestyrelsen har ansvaret for den overordnede ledelse af Fonden Danske Veteranhjem og holder møde cirka fire gange årligt. Til dagligt står et sekretariat for driften.

Formand

Morten Wind Lindegaard

Kontakt: [email protected] 

Udpeget af Forsvarsministeren

 

Næstformand

Peter Dahl Thruelsen

Kontakt: [email protected] 

Udpeget af Forsvarsministeren

Medlem

Finn Winkler

Udpeget af Forsvarsministeren

 

Medlem

Kristian Pihl Lorentzen

Udpeget af Forsvarsministeren

Medlem

Jette Clausen

Udpeget af Forsvarsministeren

Medlem

Allan Poulsen

Udpeget af: Danske Soldater- og Marineforeningers Fællesråd

Medlem

Steen Engstrøm

Udpeget af Danske Soldater- og Marineforeningers Fællesråd

Medlem

Bjarne Andresen

Udpeget af lokalformændene for veteranhjemmenes støtteforeninger

Referater fra møder i fondsbestyrelsen

2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017

Referater fra bestyrelsens legatuddelingsmøder