Telefon: 51 21 23 24 | E-mail: [email protected]

Økonomisk støtte

Medlemskabsbetaling og donation

Veteranhjemmene i Danmark er afhængige af fonde, tilskud og private bidragsydere. Vore tilbud til veteraner og pårørende er gratis, og derfor er donationer og bidrag afgørende for, at vi forsat kan tilbyde støtte og aktiviteter.

Hvert år søger vi om godkendelse efter ligningslovens § 8A ved SKAT. Med denne godkendelse følger retten til at vore bidragsydere kan få skattefradrag, og vi får mulighed for at søge mange flere offentlige puljer om økonomisk støtte.

For at blive godkendt kræver SKAT, at vi skal have minimum 100 kontingentbetalende medlemmer og 100 gavegivere á mindst 200 kr. hvert år.

Skattefradrag

Det er ikke alle der er opmærksomme på, at man kan få fradrag for donationer til velgørenhed.

Når du eller din virksomhed støtter Veteranhjemmene i Danmark økonomisk, er det muligt at opnå (ligningsmæssigt) skattefradrag for donationer helt op til 15.200 kr. pr. år (2016).

Fonden Danske Veteranhjem indberetter alle gaver til SKAT via CPR-nummer (privatpersoner) eller CVR-nummer (virksomheder). Hvis du er en privatperson, der ønsker skattefradrag, kan du oplyse dit CPR-nummer, når du donerer penge. Virksomheder bedes oplyse CVR-nummer.

Støtter du med en gavebrevsaftale, kan du trække bidrag svarende helt op til 15 procent af din personlige indkomst fra i skat.

Læs mere om fradrag for donationer til velgørende organisationer på skat.dk (Ligningsloven §8 A og § 12).

Der er altid brug for en hjælpende hånd

Du kan også støtte de lokale foreninger med frivillig arbejdskraft.

Ønsker du at støtte økonomisk, skal indbetalinger ske til nedenstående konto:

Husk, at skrive Veteranhjem Midtjylland i note feltet.

Reg.nr. 9219

Kontonr. 2190 079 468​

​Eller

​MobilePay til 42581