Telefon: 51 21 23 24 | E-mail: [email protected]

Nyheder

Nyheder

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2024

Den 22. oktober 2023 havde vi et forrygende Halloweenarrangement på Veteranhjem Midtjylland

Der var godt 40 deltagere til arrangementet i Laden, som vi lavede i samarbejde med Aarhus Kommune. Slagter-Riget fra M.P. Bruuns Gade havde doneret pølserne - og hold da helt fast - hvor var de gode.

Heldigvis for os alle, var flere af vore frivillige/værter og veteraner klare til at bistå med forskellige opgaver på dagen - tak for det. Uden jer - ingen Halloweenfest.

Her kan du se nogle af billederne fra arrangementet:

 

 

 

 

Den 10. oktober 2023 afholdt Lokalforeningen Veteranhjem Midtjylland ekstraordinær generalforsamling, hvor hovedformålet var at få nok medlemmer til at melde sig til bestyrelsesarbejdet.

 

Der var mødt ca. 25 medlemmer op til den ekstraordinære generalforsamling, hvor følgende personer blev valgt ind i bestyrelsen:

 

Lokalbestyrelsesformand: Mads Fahrenholtz

Næstformand: Preben Tolstrup

Bestyrelsesmedlem: Per-Ole Steen Overgaard

Bestyrelsesmedlem: Michael Bang

Bestyrelsesmedlem: Martin Obert
​​

​Suppleanter:

1. suppleant: Nina Naumann

2. suppleant: Steen Schütt

3. suppleant: Thyge Otte Thomsen

 

 

 

 

 

Indkaldelse til fornyet ekstraordinær generalforsamling på Veteranhjem Midtjylland tirsdag den 10.10.2023 kl. 19.00

Der indkaldes herved til ekstraordinær generalforsamling for Foreningen for Veteranhjem Midtjylland i Aarhus, jf. foreningens vedtægter punkt 7 stk. 1 og stk. 2.


Der indkaldes med følgende dagsorden:

1. Orienteringsindlæg omkring Fondens arbejde og status på økonomi (ved Fonden).

2. Godkendelse af forkyndelse og indkaldelse (Lokalforeningsbestyrelsesformanden).

3. Valg af dirigent.

4. Valg af referent.

5. Valg af lokalforeningsformand for perioden frem til ordinær generalforsamling i 2024.

6. Valg af 3 til 5 nye lokalforeningsbestyrelsesmedlemmer for perioden frem til ordinær  generalforsamling i 2024 og/eller 2025.

7. Valg af 1. og 2. suppleant til lokalforeningsbestyrelsen

8. Eventuelt

Dagsordenen afvikles således, at der under punkt 1 vil være mulighed for at stille spørgsmål til Fonden.

Alle medlemmer har adgang og har stemme- og taleret og er valgbare, forudsat at de rettidigt har indbetalt det fastsatte kontingent.

For at øge muligheden for at stille op og deltage på generalforsamlingen har lokalforeningsbestyrelsen undtagelsesvist valgt at acceptere indmelding og betalinger af kontingent helt frem til den 19. september 2023. Dette gøres ved at indbetale kr. 100,00 på MobilePay på nummer 42581 (skriv i beskedfeltet: Kontingent 2023).

I perioden fra nu og frem til 26. september 2023 opfordrer vi alle interesserede til at melde sig til bestyrelsesarbejde, enten som formand eller medlem. Ønsker om opstilling skal sendes på en mail til den konstituerede lokalforeningsformand Preben Tolstrup på mail: [email protected]

Generalforsamlingen afholdes på Veteranhjem Midtjylland i Laden umiddelbart efter vores fællesspisning. Lokalforeningsbestyrelsen og VHM opfordrer så mange som muligt til at deltage i fællesspisningen forud for den ekstraordinære generalforsamling.

 

 

 

 

Tak til alle for en fornem Flagdag på Veteranhjem Midtjylland (VHM)

I løbet af dagen var vi over halvtreds veteraner, familiemedlemmer til veteraner, frivillige og andre på VHM. Størst var deltagelsen til kaffe og kage midt på eftermiddagen, men hele 17 spiste med ved fællesspisningen, hvor Teddy og fruen havde tryllet med lidt svin.

Også en tak til de der deltog i arrangementet i Mindeparken og Tivoli Friheden.

 

 

 

 

Fællesspisning på Flagdagen tirsdag den 5.9.2023

Teddy er godt i gang med forberedelserne til fællesspisningen på Flagdagen på tirsdag. Som nævnt længere nede i nyhederne, vil han og fruen lave biksemad af hjemmerøget bacon og hjemmesyltede rødbeder. Hjemme i privaten er arbejdet godt i gang og Teddy har sendt disse billeder af forberedelserne. Tak til Teddy for den store indsats med at gøre fællesspisningen til sådan et godt arrangement.

Klargøring af bacon til fællesspisningen på Flagdagen

Bacon hænger og modner inden det skal i Teddys rygeovn.

Rygeovnen er klar til en ladning bacon

Lige straks er rygeovnen klar til at ryge bacon

Hjemmesyltede rødbeder

Hjemmesyltede rødbeder til biksemaden til fællesspisningen på Flagdagen.

Husk at melde jer til på mandag, såfremt I ønsker at deltage i fællesspisningen på VHM på Flagdagen tirsdag den 5.9.2023.

Ønsker man at deltage i fællesspisningen, skal man melde sig på hos Teddy på mobilnummer 50506219 og overføre kr. 25,00 via MobilePay til nummer 42581 (skriv i beskedfeltet: Donation 5/9). 

 

 

Orientering om den ekstraordinære generalforsamling tirsdag den 29.8.2023 på Veteranhjem Midtjylland (VHM)

Der var mødt 15 op til den ekstraordinære generalforsamling på VHM inkl. os tre fra lokalforeningsbestyrelsen. Eneste punkt på dagsordenen var at skaffe flere medlemmer til lokalforeningsbestyrelsen, da vi kun var tre tilbage. Inden vi gik i gang med at få evt. kandidater til at melde sig, fik Peter Bjørndal ordet og han oplyste at han ikke ville fortsætte i lokalforeningsbestyrelsen. Herefter fik Torben Lassen ordet og han oplyste, at han ligeledes trak sig fra lokalforeningsbestyrelsen. Dette efterlod undertegnede som eneste lokalbestyrelsesmedlem.

Da vi kom til selve punktet om at finde flere medlemmer til lokalforeningsbestyrelsen, meldte der sig kun en person. Det var Mads Fahrenholtz. På trods af flere opfordringer, var der ikke flere der meldte sig. Dette betyder at Preben Tolstrup er konstitueret lokalforeningsbestyrelsesformand og Mads Fahrenholtz er lokalforeningsbestyrelsesmedlem indtil næste ekstraordinære generalforsamling.

Da vi jf. vedtægterne skal have en lokalforeningsbestyrelse bestående af fem medlemmer, har jeg meddelt Fonden Danske Veteranhjem om vores situation. Vi afventer fondens reaktion på resultatet af gårsdagens ekstraordinære generalforsamling.

Med venlig hilsen

Preben Tolstrup

 

Fejring af Flagdagen den 5/9 - 2023 på Veteranhjem Midtjylland (VHM)

Efter fejringen inde i byen i kommunal regi, er der kaffe og kage på VHM på Edwin Rahrsvej 61 i Brabrand. Dette arrangement starter kl. 14.00 og slutter ca. kl. 16.00, men man kan sagtens blive længere, hvis der er stemning for dette.

I fortsættelse af ovennævnte vil der som sædvanlig være fællesspisning denne tirsdag, hvor Teddy håber på så stor deltagelse, at han har fået forstærkning af fruen, som kommer og kokkererer sammen med Teddy. Ønsker man at deltage i fællesspisningen, skal man melde sig på hos Teddy på mobilnummer 50506219 og overføre kr. 25,00 via MobilePay til nummer 42581 (skriv i beskedfeltet: Donation 5/9). 

 

Tilmelding meget gerne senest mandag den 4/9 - 2023 af hensyn til planlægningen. Helt lavpraktisk skal Teddy koge kartoflerne om mandagen.

 

Som en lille teaser oplyser Teddy, at han og fruen selv vil salte og ryge noget bacon, som så skæres ud som chunks. Endvidere vil de servere hjemmesyltede rødbeder. What's not to like!!

Lokalforeningsbestyrelsen og VHM håber på stort fremmøde til begge arrangementer.

Med venlig hilsen

Lokalforeningsbestyrelsen

 

 

 

 

 


​Genvej til referater