Telefon: 51 21 23 24 | E-mail: [email protected]

Husregler på Veteranhjemmet

Husregler på veteranhjemmet

Husorden

Velkommen på Veteranhjem Aalborg. Hér er alle veteraner og pårørende velkomne

Vi respekterer hinanden og har nogle få regler, som skal overholdes

  • Veteranhjemmet er for alle veteraner og pårørende, og vi møder hinanden med respekt og åbenhed.
  • Alle som benytter hjemmet, skal kunne bidrage til god orden. Vi hilser venligt på hinanden, og er behjælpelig med at rydde op og holde orden på stedet, så der er pænt og rent. 
  • Vold, trusler, tyveri eller hærværk accepteres på ingen måde, og kan meldes til politiet.
  • Krænkende handlinger, herunder eksempelvis bagtaleri, chikane eller mobning, der regelmæssigt eller gentagne gange over en længere periode på grov vis kan opfattes som sårende eller nedværdigende, accepteres ikke.

Sådan adfærd, der forårsager direkte skade for en eller flere personer, og derved ikke bidrager til eller generelt hæmmer det positive fællesskab på hjemmet, må ikke forekomme og kan medføre sanktioner. 

  • Som beboer på veteranhjemmet er det ikke tilladt at have andre personer overnattende.
  • Som beboer og bruger af veteranhjemmet er det ikke tilladt at holde eller medbringe husdyr. Servicehunde er naturligvis velkomne på hjemmet.
  • Indtagelse af alkohol eller euforiserende stoffer er ikke tilladt, ligesom du vil blive bedt om at forlade hjemmet, hvis du er påvirket af alkohol/stoffer. Der henvises i øvrigt til eksisterende retningslinje for rusmiddelpolitik.
  • Rygning er kun tilladt udendørs.

Overtrædelse af husordenen kan medføre en advarsel eller karantæne fra hjemmet. Grove eller gentagne overtrædelser kan medføre øjeblikkelig bortvisning.

Venlig hilsen

Lokalbestyrelsen og leder af Veteranhjemmet