Telefon: 51 21 23 24 | E-mail: [email protected]

Foreningen for Veteranhjem Odense

Støtteforening for Veteranhjem Odense

Foreningen er en selvstændig og upolitisk almennyttig forening stiftet af Fonden Danske Veteranhjem.​

Foreningens hovedformål og de væsentligste arbejdsopgaver for VHO’s lokalbestyrelse fremgår af foreningens vedtægter samt af de af Fonden Danske Veteranhjems stillede krav og forventninger og kan kort beskrives således:

  1. Virke som samlingspunkt for organisationer, foreninger og enkeltpersoner, der støtter foreningens formål og ønsker at bidrage til, at veteraner, udsendte og deres pårørende får opbakning og anerkendelse.
  2. Gennem lokale aktiviteter at skabe entusiasme og virkelyst blandt Veteranhjem Odenses brugere og frivillige samt skabe positiv opmærksomhed om veteransagen på Fyn.
  3. Udgøre den organisatoriske ramme for rekruttering og koordinering af de frivillige, der varetager opgaver til gavn for Veteranhjem Odenses brugere og understøtter husets drift.
  4. ​Udbrede kendskabet til Veteranhjem Odense og Fonden Danske Veteranhjem og ideerne bag disse.
  5. Arbejde for, at Veteranhjem Odense bliver et kendt og agtet sted.​
  6. Arbejde for, at Veteranhjem Odense bliver et uformelt møde-, være- og opholdssted for alle veteraner og deres pårørende på Fyn, idet der i denne forbindelse skal lægges særlig vægt på løbende at udvikle de bedst mulige fysiske rammer for ro, hygge, kammeratstøtte, fortsat kammeratskab, aktiviteter og sammenhold for veteranerne og deres pårørende, således at disse målgruppers ønsker og behov opfyldes bedst muligt.