Telefon: 51 21 23 24 | E-mail: [email protected]

Sponsorpolitik

Sponsorpolitik

Et fly

Sponsorpolitik for Veteranhjem Midtjylland i Aarhus

For at kunne understøtte veteransagen bedst muligt er Veteranhjem Midtjylland i Aarhus afhængig af donationer, gaver og andre former for støtte.

Foreningen er derfor som hovedregel altid åben for modtagelse af sponsorstøtte fra firmaer, foreninger eller personer, som ønsker at støtte veteranhjemmets formål. Dog skal støtten være uafhængig af politiske holdninger og må ikke være i strid med veteranhjemmets etiske og moralske værdier og regler.

I tilfælde af, at der stilles betingelser for støtten skal disse godkendes af bestyrelsen. Godkendelsen sker ud fra en betragtning af, at der ikke kan ydes modydelser, der ligger ud over følgende muligheder:

Diskret angivelse af, hvem der har sponseret et aktuelt aktiv (f.eks. i form af mærkning på genstanden)

Ophæng af standardiseret sponsortavle eller plakette på sponsorvæg i hjemmet

Præsentation af firmalogo (evt. med link) på foreningens hjemmeside (www.veteranhjem.dk)

Tilbud om at forskellige tryksager og materialer (f.eks. brochurer) ligger fremme på veteranhjemmet til gæster og brugere

Støtte

Støtte i form af pengegaver og donationer kan indsættes på foreningens konto (Gå til siden Økonomisk støtte).

Støtte i form at materialer, varer eller andre naturalier aftales mellem bidragsyder og foreningen ved kontakt til daglig leder. ​

Ansøgninger

Foreningen søger aktivt støtte hos fonde mv. i det omfang, det er nødvendigt og formålstjenligt. Ansøgninger skal godkendes af bestyrelsen.

Kontakt

Ønsker du kontakt til foreningen vedr. støtte eller muligheder for ansøgning, så udfyld venligt nedenstående formular og foreningen vil kontakte jer hurtigst muligt.