Telefon: 51 21 23 24 | E-mail: [email protected]

Lokalbestyrelse

Lokalbestyrelsen valgt på ekstraordinær generalforsamling den 10.10.2023

Lokalformand: Mads Fahrenholtz (er valgt frem til den ordinære generalforsamling i 2026).
Mail: [email protected] / Telefon: 60 85 95 97

Lokalnæstformand Nina Naumann (er valgt frem til den ordinære generalforsamling i 2026).

Bestyrelsesmedlem: Martin Obert 

Bestyrelsesmedlem: Caroline Bonde 

Bestyrelsesmedlem: Morten L. Kleinstrup
​​

​Suppleanter:

Thyge Otte Thomsen - 1. suppleant

Michael Bang - 2. suppleant