Telefon: 51 21 23 24 | E-mail: [email protected]

Husregler

Velkommen til Veteranhjem Trekantsområdet​

For at alle kan være her, finder vi det nødvendigt at have denne husorden, som du bedes respektere under dit ophold.

Generelt

Vis respekt for hinanden i ord og handling.

Musik og støjende adfærd.

Der skal være ro i huset i tidsrummet kl. 23:00 til 08:00

​Alkohol

Vin, øl og spiritus må ikke medbringes eller indtages på Veteranhjemmet.

Euforiserende stoffer

Indførelse af euforiserende stoffer medfører bortvisning.

Rygning

Rygning må kun finde sted udendørs eller i rygelokalet.

Kæledyr/husdyr

Det er ikke tilladt at medbringe husdyr på Veteranhjemmet, servicehunde undtaget.

Bestyrelsen kan i særlige tilfælde give tilladelse til at beboere i kan have husdyr på Veteranhjemmet.

Spisning og køkkenordning

Gæster og beboere er selv ansvarlige for at indkøbe og tilberede egen kost, samt at brugt service og køkkenredskaber rengøres, sættes i opvaskemaskinen og at køkkenet efterlades rengjort og ryddeligt.

Levende lys m.v.

Af hensyn til brandfare må der kun tændes og forefindes levende lys (inkl. fyrfadslys) i fælleslokalerne, når der er personer til stede.

Oprydning og rengøring

Alle beboere deltager i rengøring af fællesarealer/lokaler efter anvisning af daglig leder.

Affaldssortering

Husholdningsaffald, tomme sodavandsdåser samt flasker anbringes i de dertil opstillede beholdere.
Genbrugsaffald sorteres i de i kælderen opsatte plasticsække.

Beboere skal selv holde værelset og badeværelset ryddeligt og rent, samt vaske brugte håndklæder og sengelinned.
Daglig leder kan afholde eftersyn af værelser, hvis det skønnes, at der er teknisk eller hygiejnemæssigt behov.
Pårørende kan normalt overnatte højst en uge.
Værelse skal rømmes ved fravær i mere end tre nætter.
Ved afrejse skal værelset godkendes af værten/daglig leder og nøglen afleveres.

Låsning af yderdøre

Yderdøre vil blive låst kl. 23:00.

Fejl og mangler

Fejl og mangler meldes til værten/daglig leder snarest.

Sanktioner

Ved overtrædelse af husordenen kan bestyrelse/daglig leder iværksætte sanktioner efter indberetning fra værten.
Sanktionerne kan være: - Advarsel - Tidsbestemt karantæne - Bortvisning
Hvis forseelsen er grov nok, kan der skrides direkte til karantæne eller bortvisning uden advarsel.

​August 2017

​Husordenen er lavet efter følgende retningslinjer fra FDV:

Fælles retningslinjer

Rusmiddelpolitik

Forhold ved trussel/vold

Advarsel/karantæne

Datasikkerhedsbestemmelser