Telefon: 51 21 23 24 | E-mail: [email protected]

Mødekalender for 1. halvår 2024

 

Ordinært bestyrelsesmøde onsdag, den 24. januar 2024 kl. 17:00 - 19:00

Ordinært bestyrelsesmøde torsdag, den 22. februar 2024 kl. 17:00 - 19:00

Ordinær Generalforsamling, onsdag, den 6. marts 2024 kl. 17:00 - 18:30 (formøde kl. 16:30)

Konstituerende / ordinært bestyrelsesmøde, onsdag den 13. marts 2024 kl. 17:00 -19:00

Ordinært bestyrelsesmøde, onsdag, den 24. april 2024 kl. 17:00 - 19:00

Ordinært bestyrelsesmøde, onsdag, den 19. juni 2024 kl. 17:00 - 19:00

OBS  -  Brug din stemme / brug din Lokalbestyrelse !

Punkter, forslag, idèer, kritik m.m. - fra bestyrelsesmedlemmer, veteraner, brugere, beboere og frivillige - som ønskes optaget på lokalbestyrelsens dagsorden, skal blot være undertegnede i hænde via en mail, - senest 8 dage før et møde​ - jvf. lokalbestyrelsens forretningsorden.

Lokalbestyrelsesformand Henrik Viggo Lægteskov-Carlsen     

mail: [email protected]    telf: 30 29 56 54