Telefon: 51 21 23 24 | E-mail: [email protected]

Nyheder

 

 

Generalforsamling Veteranhjem Aalborg Støtteforening 2024

 

Hermed indbydes medlemmer af Foreningen for Veteranhjem Aalborg til Generalforsamling 2024.

 

Generalforsamling på Veteranhjem Aalborg

Onsdag, den 24. April 2024, kl. 18.00 med følgende dagsorden:

 

1. Valg af dirigent og referent.

2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse.

3. Forelæggelse af regnskab til orientering.

4. Forelæggelse af aktivitetsplan.

5. Fastsættelse af kontingent for medlemmer.

6. Indkomne forslag.

 •  Ingen modtaget

7. Forslag til ændring af Vedtægter

 • Se Opdaterede Vedtægtsændringer

8. Valg af

 • a. Bestyrelsesmedlemmer (vælges for en toårig periode).

Står for valg:

 • - Martin Troelsen Genopstiller ikke - Gitte Visborg Genopstiller ikke.

 • Har meldt sit kandidatur:  Thorkild Fuglsang

Udtræder af Bestyrelsen: - Morten Møller - Karsten Hansen Petersen b. Suppleant til bestyrelsen. - Ingen modtaget

9. Eventuelt.

 

SPISNING:

Der vil være spisning forud for Generalforsamlingen. Maden er klar kl. 17.00.
Husk at tilmelding, så vi ved at der er mad til alle. 

Tilmelding LD VHA.

Man kan også deltage i Generalforsamlingen uden at spise med.


Fonden Danske Veteranhjem, Skydebanevej 12 A, 9000 Aalborg

 • Adgang med tale- og stemmeret samt valgbarhed er betinget af rettidigt betalt
  kontingent 4 uger før generalforsamlingen.

 • Forslag skal være formanden i hænde senest 14 dage før afholdelse af
  generalforsamlingen og skal offentliggøres seneste en uge før generalforsamlingens
  afholdelse.

 • Kandidater til bestyrelsesposter skal ligeledes være formanden i hænde seneste 14
  dage før og offentliggøres en uge før

 

___________________________________

 

FORSLAG TIL VEDTÆGTSÆNDRINGER

Download som PDF

 

Nyt gavlmaleri

Vi har fået lavet det flotteste gavlmaleri, som vi er rigtig stolte af.
​Der er lys på gavlen, så du kan komme og se maleriet både i dag og aftentimerne.

Maleriet er malet af den lokale verdenskendte kunster Frida Still Vium / Nada

​Opgaven med gavlmaleriet var at det skal repræsentere de tre værn, Hæren, Flyvevåbnet og Søværnet.

Gavlen på Veteranhjem Aalborg i mørke, hvor maleri af soldat og fly er belyst