Telefon: 51 21 23 24 | E-mail: [email protected]

Lokalbestyrelsen

Foreningen for Veteranhjem Aalborg holdt ekstraordinær generalforsamling den 3. oktober 2023. På generalforsamlingen valgte foreningens medlemmer nedenstående til bestyrelsen.

 

Lokalformand

Per Frederiksen
Mail: [email protected] 

Bestyrelsesmedlem

Søren Matz

Bestyrelsesmedlem

Morten Møller

Bestyrelsesmedlem

Martin Troelsen

Bestyrelsesmedlem

Gitte Visborg

Bestyrelsesmedlem

Karsten Pedersen

Bestyrelsesmedlem

Karsten Eriksen

Suppleant

Michel Løper Riise