Telefon: 51 21 23 24 | E-mail: [email protected]

Formandskollegie

Formandskollegie

Formandskollegiet er et forum, hvor formændene for de lokale foreningers bestyrelser på veteranhjemmene, lederne af veteranhjemmene og fondssekretariatet mødes ca. fire gange årligt.

Formandskollegiet er oprettet for at styrke samspillet mellem medlemmerne i at understøtte den praktiske hverdag på veteranhjemmet samt planlægning og afholdelse af aktiviteter for veteraner og pårørende.

Formandskollegiet har ikke egentlige instruktionsbeføjelser, men har kompetence til at træffe beslutninger inden for retningslinjer udstukket af fondsbestyrelsen. I praksis har formandskollegiet således indflydelse på dagligdagen på veteranhjemmene.

Læs referater fra formandskollegiets møde