Telefon: 51 21 23 24 | E-mail: fonden@veteranhjem.dk

Mødekalender for efteråret 2023

 

Ordinært bestyrelsesmøde, onsdag, den 29. november 2023 kl. 17:00 – 20:30

 

 

OBS  -  Brug din stemme / brug din Lokalbestyrelse !

Punkter, forslag, idèer, kritik m.m. - fra bestyrelsesmedlemmer, veteraner, brugere, beboere og frivillige - som ønskes optaget på lokalbestyrelsens dagsorden, skal blot være undertegnede i hænde via en mail, - senest 8 dage før et møde​ - jvf. lokalbestyrelsens forretningsorden.

 

Lokalbestyrelsesformand Henning Seiding     

mail: vho@veteranhjem.dk    telf: 28 83 28 88