230517 Supplerende oplysninger til ordinær generalforsamling den 30. maj 2017.

I henhold til vedtægtens § 6, stk. 6 oplyses følgende:

-​Der er ikke indkommet forslag til generalforsamlingen.

-​Der er ikke indkommet forslag til kandidater til valg til bestyrelse.

Bestyrelsen foreslår følgende til valg til bestyrelsen:

-​Vagn Brink (genvalg)

-​Nicolai Suni Pode Nielsen (genvalg)

-​Steen Samuelsen (genvalg)

Bestyrelsen foreslår følgende til valg som suppleanter:

-​Erna Evers

-​Nick Frederiksen

På bestyrelsens vegne

Steen Samuelsen

sekretær

Invitation til årets sommerlejr - Frydenborg

Årets tilbagevendende begivenhed for Veteranhjem Trekantsområdet - sommerlejren på Frydenborg - har åbent for tilmeldinger. Læs mere til venstre i menuen under "aktiviteter".

Generalforsamling Veteranhjem Trekantsområdet

Veteranhjem Trekantområdet indkalder herved til ordinær generalforsamling tirsdag den 30. Maj 2017 kl. 19:00
på Veteranhjemmet Ansgarsvej 4, 7000 Fredericia.


Generalforsamlingen afholdes i henhold til vedtægtens § 6 med følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent og referent.
2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse.
3. Forelæggelse af regnskab til orientering.
4. Forelæggelse af aktivitetsplan og budget til godkendelse.
5. Fastsættelse af kontingent for medlemmer.
6. Indkomne forslag.
7. Valg af:
a. Formand (vælges for en toårig periode i lige år).
b. Minimum 6 bestyrelsesmedlemmer (vælges for en toårig periode – tre i lige år og tre i ulige år).
c. 1. og 2. suppleant til bestyrelsen.
8. Eventuelt.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 16. Maj 2017. Den samme frist gælder for opstilling af personer til bestyrelsen. Rettidigt indkomne forslag til behandling på generalforsamlingen samt opstillede kandidater til bestyrelsen offentliggøres ved opslag på veteranhjemmet og i Facebookgruppen (https://www.facebook.com/groups/133852413294020/?fref=ts) senest én uge før generalforsamlingens afholdelse.


På bestyrelsens vegne


Steen ”Sammy” Samuelsen
sekretær

Kontakt Fonden​

Telefon:​ 51 21 23 24

Kontakt København​​

Telefon: 66 11 00 66

Kontakt Trekantsområdet​

Telefon: 24 87 91 21

Kontakt Midtjylland​

Telefon: 20 14 99 05

Kontakt Odense​

Telefon: 51 72 73 32

Kontakt Aalborg​

Telefon: 28 55 01 22