For aktuelle nyheder se vores Facebook gruppe: https://www.facebook.com/groups/133852413294020

Fredericia den 31. marts 2019

Generalforsamling 2019

Veteranhjem Trekantsområdet indkalder herved til
ordinær generalforsamling torsdag den 2. maj 2019 kl. 1900
på Veteranhjemmet, Ansgarsvej 4, 7000 Fredericia.

Dagsorden

1.​Valg af dirigent og referent.

2.​Forelæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse.

3.​Forelæggelse af regnskab til orientering.

4.​Forelæggelse af aktivitetsplan og budget til godkendelse.

5.​Fastsættelse af kontingent for medlemmer.

6.​Indkomne forslag.

7.​Valg af:
a. Tre bestyrelsesmedlemmer

b. 1. og 2. suppleant til bestyrelsen.

8.​Eventuelt.

Alle medlemmer har adgang til generalforsamling og har stemme- og taleret og er valgbare, forudsat at de rettidigt har indbetalt det af generalforsamlingen fastsatte kontingent.

Kontingent anses som rettidig betalt, når betaling er sket senest 4 uger før afholdelse af den ordinære generalforsamling. Det påhviler medlemmet at dokumentere rettidig betaling.

Ref.: VHT vedtægter § 6.

E.b.

Steen Samuelsen
Sekretær

29. marts 2029:

Daglig leder har sagt op

Vores daglige leder Steffen Zachariassen har sagt op med sidste arbejdsdag 29. marts 2019.
​Vi siger tak for et godt arbejde, hvor der i den forløbne tid er kommet styr på mange ting i administrationen og det øvrige arbejde.

Vi søger en ny daglig leder. opslaget kan ses her:

https://www.jobindex.dk/jobannonce/324640/daglig-leder-veteranhjemmet-i-fredericia?utm_medium=email&utm_campaign=jobmail&utm_source=jobindex&fbclid=IwAR2oUTIK5f7bhWc7oRUOQJuCL3dnSmTpeB7u28SfFOl_Iv5AdPF7iWJMHsY

Læs om øvrige  aktiviteter her:
​https://www.veteranhjem.dk/trekantsomraadet/aktiviteter/aktiviteter-2019.aspx

Kontakt Fonden​

Telefon:​ 51 21 23 24

Kontakt København​​

Telefon: 40 40 11 96

Kontakt Trekantsområdet​

Telefon: 24 87 91 21

Kontakt Midtjylland​

Telefon: 20 14 99 05

Kontakt Odense​

Telefon: 51 72 73 32

Kontakt Aalborg​

Telefon: 28 55 01 22