Klik her for at komme til forsiden
StartsideTrekantsområdet
AktiviteterNyhederFind vejRegler for hjemmetForumKalenderSponsorerStøt ØkonomiskStøt med arbejdskraftGalleriNyhedsbrev TrekantsområdetTrekantområdets shelter.
København
Bliv støttemedlemVeteranhjem KøbenhavnKontaktFind vejAktiviteter
Positive tiltag til VHKReferat fra Generalforsamling 24. april 2016Generalforsamling 2016Skib for veteranerReferat fra Ekstraordinær Generalforsamling 16/11-15Para foredrag ved Nicklas BjaalandMortens Aften 2015Skovtur - 21. november 2015Store klippe/klister/bagedag - Lørdag d. 5 dec.Juleaften på VHKBillard turneringIdrætsaktiviteterArkiv
Set og sket 2014Aktiviteter 2013
JulegudstjenesteLille Juleaften kun for veteranerInvitation til JulestueKom og prøv kræfter med
verdens højeste indendørs
High Roping bane!
INDKALDELSE TIL EKSTRAORDINÆR
GENERALFORSAMLING
Mortens aftenBesøg fra veteranhaven i Slagelse.Planlægning af julestue.Kom boksestævne i VordingborgHusmøde den 7 feb 2013superbowlBOKSE &crossfit TRÆNINGBiograf billeterVeteran GoKart arrangementFisketur 7 marts 2013Generalforsamling 2013Mountainbike i HareskovenOrdinær generalforsamling:HusmødeBokseaftenStatens Museum for KunstHusmøde 17 juni 2013Sct. Hans fest Ecco Walkathon i Slagelse d. 29. juniFisketur på Øresund 27 juli 2013Overlevelse/oplevelsestur til SverigeDHL stafetten 2013DHL 2013Ecco Walkathon i Slagelse d. 25. august 2013Kom til Kulturnat fredag d. 11. Oktober og oplev KøbenhavnBrugermøde 30/10/13 kl 1915VHK BADASS
Set og sket 2013Aktiviteter 2012Aktiviteter 2014
Nyt fra forsvaretGalleriStøt som frivilligSponsorer
AalborgMidtjyllandOdenseOm FondenVærtskemaÅrsrapporterSommerlejer Frydenborg 2016

Generalforsamling

 

10.oktober 2016

generalforsamling Veteranhjem odense

1.   Velkomst og præsentation

Velkomst og præsentation ved Steen Møller.

Beskrivelse af Veteranhjem Odenses opstart

2.   Valg af dirigent og referant

Benny Madsen valgt som dirigent

Hannah Ussing valgt som referent

3.   godkendelse af vedtægter for veteranhjem Odense

Efter præsentationen er der en række spørgsmål fra forsamlingen:

Andreas Boas beder om at se de gældende vedtægter. Dirigenten udleverer disse.

Bestyrelsen opfordres til at oplyse om ændringer fra gamle til nye vedtægter. Dette bliver kort gennemgået, herunder at der har været diskussion om valg af medlemmer til bestyrelsen. De nye vedtægter er mere demokratiske, idet de opererer med direkte valg.

Claus Stenberg spørger; Der er ønske om et opgør med den gamle vedtægt som efter fleres mening var udemokratisk. Hvorfor er Soldaterhjemmet sikret en plads i Veteranhjem Odense kommende bestyrelse?

Svar fra Steen Møller; Aftalen mellem Veteranhjemmet og Soldaterhjemmet Dannevirke indeholder dette og er samtidig grundlag for at få bygget veteranhjemmet på dette sted. Det er stadig en demokratisk ledet bestyrelse, selvom der er én udpeget ud af 7. Anerkendes dette ikke, kan hjemmet ikke bygges på denne grund.

Spørgsmål fra salen om antallet af opstillingsberettigede.

Spørgsmålet kommer til afstemning, og forsamlingen beslutter, at der skal være et ulige antal, 7 medlemmer incl. formand i den nye bestyrelse.

Vedtægterne godkendes af forsamlingen med overvældende flertal og dermed mere end 2/3 flertal. 

Claus Stenberg beder om at få ført til referat, at han ikke finder at afstemningen om antal bestyrelsesmedlemmer er lovlig jfr. Vedtægterne.

4.   Valg af bestyrelse jf. vedtægterne

Valgt til bestyrelsen bliver;

Formand: Henrik Dyhr, pens. Major (valgt uden modkandidat)

Jens Odgaard Olsson, veteran, Direktør for Odense Zoo (valgt for 2 år)

Preben Petersen, tidl. Informationschef ved Totalforsvarsregion (valgt for 1 år)

Peter Devantier, veteran (valgt for 1 år)

Lars Stage Knudsen, veteran (valgt for 2 år)

Hannah Ussing, civil veteran (valgt for 1 år)

Henrik Lægteskov Carlsen, veteran, pens major (valgt for 2 år)

 

Valgt til 1. og 2. suppleant bliver;

Michael Sandberg, veteran, præmier løjtnant, Indehaver af Tri Sport (valgt for 2 år)

Benny Madsen, veteran, oberst i Jægerkorpset (valgt for 1 år)

 

Udover de valgte, stillede også Lars Michael Winther Andersen, veteran, op til bestyrelses- og suppleantposter uden at opnå valg.

Ved afstemningen deltog 51 ud af foreningens 61 medlemmer, heraf 50 med stemmeret.

Næste (ordinære)  generalforsamling afholdes inden udgangen af maj 2017

5.   eventuelt

Steen Møller takker på vegne af den afgående bestyrelse for en god generalforsamling.