Klik her for at komme til forsiden
StartsideTrekantsområdet
AktiviteterNyhederFind vejRegler for hjemmetForumKalenderSponsorerStøt ØkonomiskStøt med arbejdskraftGalleriNyhedsbrev TrekantsområdetTrekantområdets shelter.
København
Bliv støttemedlemVeteranhjem KøbenhavnKontaktFind vejAktiviteter
Positive tiltag til VHKReferat fra Generalforsamling 24. april 2016Generalforsamling 2016Skib for veteranerReferat fra Ekstraordinær Generalforsamling 16/11-15Para foredrag ved Nicklas BjaalandMortens Aften 2015Skovtur - 21. november 2015Store klippe/klister/bagedag - Lørdag d. 5 dec.Juleaften på VHKBillard turneringIdrætsaktiviteterArkiv
Set og sket 2014Aktiviteter 2013
JulegudstjenesteLille Juleaften kun for veteranerInvitation til JulestueKom og prøv kræfter med
verdens højeste indendørs
High Roping bane!
INDKALDELSE TIL EKSTRAORDINÆR
GENERALFORSAMLING
Mortens aftenBesøg fra veteranhaven i Slagelse.Planlægning af julestue.Kom boksestævne i VordingborgHusmøde den 7 feb 2013superbowlBOKSE &crossfit TRÆNINGBiograf billeterVeteran GoKart arrangementFisketur 7 marts 2013Generalforsamling 2013Mountainbike i HareskovenOrdinær generalforsamling:HusmødeBokseaftenStatens Museum for KunstHusmøde 17 juni 2013Sct. Hans fest Ecco Walkathon i Slagelse d. 29. juniFisketur på Øresund 27 juli 2013Overlevelse/oplevelsestur til SverigeDHL stafetten 2013DHL 2013Ecco Walkathon i Slagelse d. 25. august 2013Kom til Kulturnat fredag d. 11. Oktober og oplev KøbenhavnBrugermøde 30/10/13 kl 1915VHK BADASS
Set og sket 2013Aktiviteter 2012Aktiviteter 2014
Nyt fra forsvaretGalleriStøt som frivilligSponsorer
AalborgMidtjyllandOdenseOm FondenVærtskemaÅrsrapporterSommerlejer Frydenborg 2016

Bestyrelsesmøder

 

Deltagere;

Lars Knudsen, Preben Petersen, Jens Odgaard Olsson, Peter Devantier, Hannah Ussing

Henrik Dyhr

 

Fravær m. afbud: Michael Sandberg, Henrik Lægteskov, Benny Madsen

 

Velkomst.

Godkendelse af referatet fra 20.10.16

 

Nyt fra fonden

-          Beretning fra formandsmøde i VHK

-          Ny person udvalgt som formand

-          K.E. Nielsen fra Ålborg indsat som konstitueret formand indtil ny formand indtræder 5.12.16.

-          Ministeriet har indkaldt alle formændene, den nye sekretariatschef, direktøren og Flemming Winther (Fmd/HKKF) til møde om de nye vedtægter onsdag den 23.11.16

-          Carsten West, Byggerådgiver, fungerende direktør for Fonden.

 

Nyt fra andre veteranhjem

- I gang med byggeplaner i Århus, hvor der skal udbygges i underetagen for at give plads til flere rum.  Også etablering af primitiv overnatningssted på området.

 

Økonomi

Intet er ændret ift. kassebeholdning

Pr.01.01.2016 skal medlemmerne betale kontingent.

Bestyrelsen er enig om at fastsætte kontingentet til 100 kr. pr. medlem

HD udarbejder en stillingsbeskrivelse for den kommende stilling som daglig leder af VHO.

500.000 til drift. 400.000 til daglig leder. Fremadrettet vil dette beløb forventeligt blive hævet lidt.

Sekretariatet ansætter og udbetaler lønnen.

 

 

Nyt fra (bygge)arbejdsmøde den17.112016

Gennemgang af anlægsbudget for VHO.

13 ,6 mil. tilbage af det oprindelige budget på 17,6 mil. til etablering af 400 m2 /670m2 i oprindelig plan.

Senest 1/1 2017 skal projektet være vedtaget

I januar afholdes orienteringsmøde for veteraner v. HD og Steen Møller vedr. det kommende byggeri.

Byggeproces anslået til at vare 5 måneder.

Forventet åbning i 2017

 

 

Nyt fra aktiviteter i VHO.

Henvendelse fra kunstner som gerne vil være behjælpelig ifm. farvesammensætning i det nye VHO.

 

HD skal mødes med fysioterapeut som tilbyder yoga til veteraner uden beregning (efterfølgende tilføjet: Forventelig opstart med ugentlig yoga hver mandag kl. 14.30).

Socialrådgiver tilbyder sin viden til veteraner.

 

Rådet for Psykisk Sårbare på Arbejdsmarkedet vil sammen med Odense Kommune og Tietgen søge midler i Social Styrelsen, til et projekt som skal styrke livsdueligheden blandt psykisk sårbare veteraner på Fyn.

 

04.12. Julearrangement i VHO kl.15

16.01. Kurt Stage, ledende overlæge på OUH, holder oplæg om PTSD

 

Facebook siden

Der er enighed om, at kun opslag som kommer fra VHO skal opslås på facebooksiden.

 

Tur bordet rundt

PP bortrejst 12.dec. 26.jan.

LK vil tage kontakt til erhvervsvirksomhed mhp. virksomhedsbesøg. Arbejder på at få etableret en drop boks til bestyrelsens dokumenter.

JO er glad for at bestyrelsen er kommet op at køre og ser frem til det fremtidige arbejde.

 

Næste bestyrelsesmøde er fastsat til den 19.12.2016

 

 

Formanden takker for et godt møde.

 

 

Bestyrelsesmøde i VHO torsdag d. 20. oktober kl. 16.00

 

Deltagende;

Henrik Dyhr (HD)

Jens Odgaard Olsson (JO)

Preben Petersen (PP)

Peter Devantier (PD)

Lars Stage Knudsen (LSK)

Hannah Ussing (HU)

Michael Sandberg (MS) og

Benny Madsen (BM)

 

Fraværende med afbud; Henrik Lægteskov-Carlsen HLC)

 

 

1. Velkomst og lidt mere præsentation Henrik Dyhr byder velkommen.

 

Præsentation af bestyrelsen

Michael Sandberg, pens. reserveofficer fra 1981, Veteran Dan Con 44 Cypern. Ejer af sportsforretningen Trisport Fyn hvor han i samarbejde med Odense Kommune, har ansatte med PTSD. I 93 ansat som frivillig i Røde Kors hvor han tog sig af unge, uledsagede drenge fra Balkan.

Uddannet tømrer og har arbejdet med kriminelle. Benny Madsen, pens. Oberst i Jægerkorpset. Ansat 34 år i Forsvaret og har haft mange udstationeringer. Er pt. ansat som konsulent og er ansvarlig for tilrettelæggelse og gennemførelse af ny uddannelse af specialstyrker før udsendelse. Uddannet skibsbygger. Pensioneret i 2015Preben Petersen; pens. Kaptajn. Ansat 28 år i Hjemmeværnet som hjemmeværnskonsulent, informationschef, kommunikationsrådgiver hos hhv. Hjemmeværnsregion IV og Totalforsvarsregion Fyn, Syd og Sønderjylland. 

Næstformand for TV2/Fyn, Formand for FOF Odense-Fredericia-Middelfart og Hjemmeværnsmuseets Venner og kommende medlem af Skt. Knuds Sogns Menighedsråd. Pensioneret i 2014


Peter Devantier, pens. Konstabel, udsendt til Sarajevo i ´95 på HQ-COY Sarajevo hold 6.

Har siden kørt lastbil, arbejdet på lager, været handicaphjælper og ansat i hjemmeplejen. 


Lars Knudsen; pens. Konstabel. udsendt 2 gange til hhv. Bosnien og Kosovo. Siden salgschef for Carlsberg og senere i Flexjob. Har flere års erfaring med veterangrupper i Odense og er medlem af bestyrelsen for de Blå Baretter. 


Jens Olsson, pens. Befalingsmand i livgarden, udsendt som spejder i Kosovo. Uddannet Økonom fra Landbo Højskolen, med efterfølgende lederstillinger i Arla og nu Odense ZOO. 

Sidder i 5-6 bestyrelser.


Henrik Dyhr; pens. Oberst. 40 år i Forsvaret som Distriktschef i Hjemmeværnet og chef for Forsvarskommandoen. 

Har siddet i bestyrelsen for Odense Soldaterhjem og er en del af byggerådet som står bag opførelsen af det kommende Veteranhjem Odense. Pensioneret i 2016.


Hannah Ussing, Civil. to udstationeringer af UM til TIPH missionen i Hebron i 2004-2007 som Hebræisk talende observatør og forbindelsesofficer. Uddannet socialpædagog i 1999, nu Cand.mag. studerende i Moderne Mellemøststudier på SDU.


Henrik Lægteskov-Carlsen, pens. Major, 40 år i forsvaret. Udsendt til Cypern, Kuwait, Israel, Afghanistan og Libanon som kompagnichef, FN Observatør og Stabsofficer i forskellige tjenester. Pensioneret i 2016 2. Historien om hvordan vi er kommet hertil (Ans: HD).


Kort gennemgang af historien bag ideen om at opføre et veteranhjem på grunden bag ved nuværende Soldaterhjem. Initieret på baggrund af et samarbejde med Jens Christen Raakjær og Steen Møller. 8 millioner bevilliget fra Forsvarsministeriet/Folketinget. Mærsk Fonden har givet 9,6 millioner. 

Peter Poulsen/Mærsk Fonden har peget på en bygherre som nu er ansat af byggeudvalget. 


 


3. Fonden Danske Veteranhjem (FDV) nye organisation og baggrunden for ændringerne. (Ans: HD). 


Ændringerne sker som følge af et ønske om en mere demokratisk ledelse.

Til gengæld ansættes en sekretariatschef og yderligere to ansatte. 


VHO råder over en lukket konto som pt. indeholder følgende beløb; 


75.000kr doneret af Militærhistorisk Museum

10.000 kr doneret af anonym donor

5.000 kr. Doneret af hundefører

15.000 fra HD´s Rotary klub
4. Konstituering. 

Formand: Henrik Dyhr
Næstformand: Jens Odgaard
Kasserer: Preben Petersen
Sekretær: Hannah Ussing
Menige medlemmer: Lars Stage Knudsen, Henrik Lægteskov-Carlsen, Peter Devantier5. Drøftelse af fast dagsorden og mødeform og -hyppighed. 

Vedtaget:

Velkomst
Gennemgang og godkendelse af referat
Nyt fra fonden Danske veteranhjem
Nyt fra andre veteranhjem
Økonomi
Nyt fra byggemøder.
Input fra planlagte og afholdte aktiviteter
Evt. 

Vedtaget: Bestyrelsen mødes en gang om måneden, umiddelbart efter byggeudvalgsmøderne og på samme dag som afholdelse af Veteran Cafeerne. Datoer for kommende møder er oplyst.  


6. Ressourceafdækning. Hvem af os er stærke på hvilke områder og hvad kan/vil I byde ind med?  

Alle er enige om, at bestyrelsen bakker op om de forskellige arrangementer i det omfang det kan lade sig gøre og når det ønskes af HD -  f.eks. som stedfortrædere til Veteran Café møder.
Flere af bestyrelsens medlemmer har mangeårig erfaring med formidling af information og generel networking og fundraising, andre har arbejdet med vejledning af veteraner med PTSD og andre har erfaring med fysiske aktiviteter i det fri, som vil kunne omsættes til fremtidige tiltag i VHO regi. 
Alle er meget positivt stemte for, at VHO vil blive et aktivt og rart sted for alle veteraner og pårørende at komme, uanset om man er PTSD ramt eller bare gerne vil møde ligesindede.  


7. Fremtidige planlagte og ønskede arrangementer og bestyrelsens deltagelse heri.


24.10. Veterancafé: 2 socialrådgiver stud. Besøger cafeen. (HD, PD, HU deltager)

05.11. Træklatringsarrangement. (PD, BM og HU deltager) 

07.11. Offentliggørelse af donation til veteranhjemmet 

Mand-fred foreningen besøger cafeen for at rådgive om det offentlige system. (HD, PD, BM og HU deltager)8. Referat fra Byggeudvalgsmødet d. 13/10. (Ans: HD).


HD referer løbende til bestyrelsen fra Byggeudvalgsmøderne. 

Steen Møller, Henrik Dyhr, Flemming Rytter og Jens Hempel Hansen deltager i disse møder. 9. Bestyrelsens fremtidige samarbejde og indflydelse på byggeudvalget og byggeprocessen.


Det er i bestyrelsen enighed om, at kommende brugere af veteranhjemmet skal have indflydelse på udformningen af hjemmet, på samme måde som de har haft det hidtil. 10. Eventuelt.


Der er ønske fra Forsvarsministeriet om, at den kommende daglig leder af Veteranhjemmet har en social faglig baggrund.

Der er håb om, at byggeriet påbegyndes i starten af det nye år.Næste bestyrelsesmøde er sat til den 21.11.2016 kl.14.00HD takker for et godt møde.