Telefon: 51 21 23 24 | E-mail: fonden@veteranhjem.dk

Generalforsamling

Generalforsamling 2023

Generalforsamling 2023

Lokalforeningsbestyrelsen inviterer til ordinær generalforsamling:

onsdag, den 22. marts 2023 kl. 17:00 på Dannevirke, selskabslokalet

Dagsorden

 1. Valg af dirigent og referent
  Bestyrelsen foreslår advokat Steen Jørgensen som dirigent
  og daglig leder Hannah Ussing som referent
 2. Forelæggelse af bestyrelsens årsberetning 2022 til godkendelse
 3. Forelæggelse af årsregnskab 2022 til orientering
 4. Forelæggelse af aktivitetsplan og budget 2023 til godkendelse
 5. Fastsættelse af kontingent for 2023 og 2024
  Bestyrelsen foreslår uændret årskontingent
  • For privatpersoner: 100 kr.
  • For foreninger, virksomheder og organisationer: 500 kr.
 6. Indkomne forslag
  Ingen indkomne forslag til behandling
 7. Valg af:
  1. 3 bestyrelsesmedlemmer (vælges for en 2 års periode i ulige år)
   • C. Myhr - er villig til genvalg
   • Brian Eilsø - er villig til genvalg
   • Henrik Lægteskov-Carlsen - er villig til genvalg
  2. 1. og 2. suppleant til bestyrelsen
   Bestyrelsen foreslår
   • Thomas Kolodziejczyk
   • Kim Møller
   valgt som henholdsvis 1. og 2. suppleant
 8. Eventuelt

Efter generalforsamlingen serverer vi smørrebrød, vand og kaffe i veteranhjemmets opholdstue. Se, hvordan du tilmelder dig til spisningen nedenunder.

Det er ikke nødvendigt at tilmelde sig til selve generalforsamlingen. 

Sådan tilmelder du dig til spisning efter generalforsamling

Du kan tilmelde dig til spisningen på Veteranhjem Odenses Facebook-side eller på infotavlen i forhallen. Sidste frist for at tilmelde sig er fredag den 17. marts 2023.

Se materiale til generalforsamling 2023

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2023

Dagsorden til ordinær generalforsamling 2023

Aktivitetsregnskab 2022

Budget 2023

Aktivitetsplan 2023

Efter generalforsamlingen opdaterer vi denne side med lokalbestyrelsens årsberetning og referat.

Tidligere generalforsamlinger