Bestyrelsens mødekalender for 2. halvår 2021​


Mandag, den 13. september 2021   kl.  17:00 - 18:30    Ordinært bestyrelsesmøde

Tirsdag, den 9. november 2021        kl.  17:00 - 18:30    Ordinært bestyrelsesmøde

Tirsdag, den 14. december 2021      kl.  17:00 - 20:00    Ordinært bestyrelsesmøde m.m.

OBS !

Punkter, forslag, idèer m.m.   -  fra bestyrelsesmedlemmer, veteraner, brugere, beboere og frivillige  -  som ønskes optaget på  bestyrelsens dagsorden,  skal være formanden i hænde via en mail,   senest 8 dage før et møde​  -  jvf. bestyrelsens forretningsorden.

Kontakt Fonden​

Telefon:​ 51 21 23 24

Kontakt København​​

Telefon: 40 40 11 96

Kontakt Trekantsområdet​

Telefon: 24 87 91 21

Kontakt Midtjylland​

Telefon: 20 14 99 05

Kontakt Odense​

Telefon: 51 72 73 32

Kontakt Aalborg​

Telefon: 28 55 01 22