Bestyrelse​ og udvalg

Lokalbestyrelsesformand:  Henning Seiding *)

Mail: henningseiding@me.com  / vho@veteranhjem.dk

Telf:  28832888

Næstformand, sekretær samt 

formand for Hus- og Køkkenudvalget:   Dorthe Boe Nielsen *)

Kasserer og formand for Fundraisingudvalget:  Jesper Birk *)

Bestyrelsesmedlem:   Carsten Myhr

Bestyrelsesmedlem:   Brian Eilsø

Bestyrelsesmedlem:   Maria Bang

Bestyrelsesmedlem:   Henrik Dyhr

(udpeget af Soldaterhjemsforeningen Dannevirke)

​​

*) udgør Forretningsudvalget

​Suppleanter:

  • Henrik Lægteskov-Carlsen
  • Lars Lylov

Formand for Aktivitetsudvalget: Ellen Sofie Preissler

Formand for Haveudvalget:  Maria Bang  

​Formand for Frivillig/oplysningsudvalget:  Henning Seiding

​​

Kontakt Fonden​

Telefon:​ 51 21 23 24

Kontakt København​​

Telefon: 40 40 11 96

Kontakt Trekantsområdet​

Telefon: 24 87 91 21

Kontakt Midtjylland​

Telefon: 20 14 99 05

Kontakt Odense​

Telefon: 51 72 73 32

Kontakt Aalborg​

Telefon: 28 55 01 22