Generalforsamling støtteforeningen Aalborg

​​

Støtteforeningen for Aalborg Veteranhjem afholder
Ordinær generalforsamling
Tirsdag den 28. april 2015
kl. 18:00


På Veteranhjemmet, Skydebanevej 12A, 9000 Aalborg...
Arrangementet starter med spisning kl. 18:00, og generalforsamlingen starter kl. 19:00.

Dagsorden jf. vedtægterne.

  1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere
  2. Aflæggelse af støtteforeningens beretning.
  3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab.
  4. Fremlæggelse af støtteforeningens budget.
  5. Behandling af indkomne forslag.
  6. Fastsættelse af kontingent.
  7. Valg (jf. gældende vedtægter)
  8. Valg af bilagskontrollanter, Bilagskontrollant suppleant.
  9. Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, samt tilmelding til spisning, skal være formanden i hænde ikke senere end den 20. april. (kibsgaard@stofanet.dk)

Venligst
Asger Kibsgaard

I umiddelbar forlængelse af Støtteforeningens generalforsamling afholdes

Stiftende generalforsamling i Veteranhjem Aalborg​​

Kontakt Fonden​

Telefon:​ 51 21 23 24

Kontakt København​​

Telefon: 40 40 11 96

Kontakt Trekantsområdet​

Telefon: 24 87 91 21

Kontakt Midtjylland​

Telefon: 20 14 99 05

Kontakt Odense​

Telefon: 51 72 73 32

Kontakt Aalborg​

Telefon: 28 55 01 22