Stormøde i Aalborg

Til: Soldaterforeninger, Militære faglige organisationer, Hjemmeværnet, Politiet, Folk & Forsvar og andre interesserede

Emne: Oprettelsen af Veteranhjem Aalborg

Vi vil gerne orientere om hvor langt, vi nu er kommet med oprettelsen. Lejekontrakten med Ålborg Kommune er nu på plads til vores fulde tilfredshed. Nu kommer så det praktiske arbejde med at få ombygget og indrettet bygningen på Skydebanevej til vort formål, og det er blandt andet her I kommer ind i billedet og derefter til at gå ind i arbejdet som frivillig til fremover at agere som ”husvært”.

Vi indbyder hermed til ”stormøde”

onsdag, den 8. september kl. 19.00

Marinestuen, Vestre Fjordvej 79, Aalborg

Med følgende dagsorden:

  1. Velkomst v/Jan Brun Andersen, formand for Fonden Danske Veteranhjem
  2. Orientering om opbygning og organisation af veteranhjemmene generelt v/Jan Brun Andersen
  3. Orientering om økonomien v/direktøren i Fonden Thorkild E. Kay
  4. Specielt vedr. Ålborg v/Olav Vibild (fungerende formand)
  5. Pause
  6. Generalforsamling i Foreningen Veteranhjem Aalborg
  7. Eventuelt

Grunden til at der indkaldes til generalforsamling er, at de vedtægter der tidligere er blevet vedtaget ikke følger de 2 andre hjem, hvilket er nødvendigt, da det er bestemt, at vedtægterne bør være ens.


Dagsorden til generalforsamlingen:

a. Valg af dirigent
b. Godkendelse af nye vedtægter
c. Valg til bestyrelse
d. Eventuelt

Ønsker man vedtægterne tilsendt inden generalforsamlingen, så send en e-mail til thorkild.kay@privat.dk
Såfremt man er forhindret denne aften, men gerne vil give en hånd med, så send en mail til Susanne Knudsen susanneknudsen@elromail.dk.


Det kommende veteranhjem - Skydebanevej 12a i Aalborg Vest - kan besigtiges mellem kl.18.00 og 19.00 for dem der måtte ønske dette. Mere om veteranhjemmene kan findes på www.veteranhjem.dk

Med venlig hilsen

Thorkild E. Kay

CVR nr. 3293 951 www.veteranhjem.dk mail: thorkild.kay@privat.dk telefon: 75 64 28 44
Bank: Sydbank A/S, Horsens reg.nr. 7160 kontonr. 1379358

Adresse: Alidas Vej 17, 8700 Horsens​

Kontakt Fonden​

Telefon:​ 51 21 23 24

Kontakt København​​

Telefon: 40 40 11 96

Kontakt Trekantsområdet​

Telefon: 24 87 91 21

Kontakt Midtjylland​

Telefon: 20 14 99 05

Kontakt Odense​

Telefon: 51 72 73 32

Kontakt Aalborg​

Telefon: 28 55 01 22