Frederiksberg kommune i front med veteraner

Som led i Frederiksberg Kommunes nyligt vedtagne veteranpolitik afholdtes torsdag den 30. juni et temamøde på rådhuset for kommunens sagsbehandlere med overskriften ”Respekt og forståelse i mødet med kommunen”.

Formålet med mødet var at give de af kommunens medarbejdere, der i deres arbejde møder tidligere udsendte et indblik i soldaters og veteraners særlige forhold og vilkår. Så at sagsbehandlere mv. får en bedre forståelse for, hvad det vil sige at have være udsendt og de efterreaktioner, som nogle får heraf.

Temamødet varede 4 intensive timer; først var der oplæg ved socialrådgiverne Henriette D. Christensen og Bruno F. Christophersen fra Forsvarets Personeltjeneste i Høvelte. Dernæst fortalte Yvonne Tønnesen fra HKKF Livlinen om sine erfaringer fra hendes arbejde med at hjælpe hjemvendte soldater.​

Knap 40 medarbejdere fra hele organisationen var tilmeldt; sagsbehandlere fra jobcenter og borgerservicecenter, socialrådgivere, konsulenter, psykologer og ergoterapeuter m.fl. Der var stor spørgelyst blandt de fremmødte, som nu er lidt bedre rustet til at møde kommunens veteraner.

Efter sommerferien holdes et tilsvarende arrangement for de af kommunens medarbejdere, der i deres arbejde møder børn af udsendte.

Læs hele veteranpolitikken for Frederiksberg kommune.

Kontakt Fonden​

Telefon:​ 51 21 23 24

Kontakt København​​

Telefon: 40 40 11 96

Kontakt Trekantsområdet​

Telefon: 24 87 91 21

Kontakt Midtjylland​

Telefon: 20 14 99 05

Kontakt Odense​

Telefon: 51 72 73 32

Kontakt Aalborg​

Telefon: 28 55 01 22