Klik her for at komme til forsiden
StartsideTrekantsområdet
AktiviteterNyhederFind vejRegler for hjemmetForumKalenderSponsorerStøt ØkonomiskStøt med arbejdskraftGalleriNyhedsbrev TrekantsområdetTrekantområdets shelter.
København
Bliv støttemedlemVeteranhjem KøbenhavnKontaktFind vejAktiviteter
Positive tiltag til VHKReferat fra Generalforsamling 24. april 2016Generalforsamling 2016Skib for veteranerReferat fra Ekstraordinær Generalforsamling 16/11-15Para foredrag ved Nicklas BjaalandMortens Aften 2015Skovtur - 21. november 2015Store klippe/klister/bagedag - Lørdag d. 5 dec.Juleaften på VHKBillard turneringIdrætsaktiviteterArkiv
Set og sket 2014Aktiviteter 2013
JulegudstjenesteLille Juleaften kun for veteranerInvitation til JulestueKom og prøv kræfter med
verdens højeste indendørs
High Roping bane!
INDKALDELSE TIL EKSTRAORDINÆR
GENERALFORSAMLING
Mortens aftenBesøg fra veteranhaven i Slagelse.Planlægning af julestue.Kom boksestævne i VordingborgHusmøde den 7 feb 2013superbowlBOKSE &crossfit TRÆNINGBiograf billeterVeteran GoKart arrangementFisketur 7 marts 2013Generalforsamling 2013Mountainbike i HareskovenOrdinær generalforsamling:HusmødeBokseaftenStatens Museum for KunstHusmøde 17 juni 2013Sct. Hans fest Ecco Walkathon i Slagelse d. 29. juniFisketur på Øresund 27 juli 2013Overlevelse/oplevelsestur til SverigeDHL stafetten 2013DHL 2013Ecco Walkathon i Slagelse d. 25. august 2013Kom til Kulturnat fredag d. 11. Oktober og oplev KøbenhavnBrugermøde 30/10/13 kl 1915VHK BADASS
Set og sket 2013Aktiviteter 2012Aktiviteter 2014
Nyt fra forsvaretGalleriStøt som frivilligSponsorer
AalborgMidtjyllandOdenseOm FondenVærtskemaÅrsrapporterSommerlejer Frydenborg 2016

Referater


Bestyrelsesmøde: Tirsdag den 28. februar 2017 kl. 1700 – 1900

Deltagere: Kim, Peter A. Mikkel, Sven-Erik, Vagn, Andreas, Peter S, Karsten og Helle.


1) Valg af referent

    Helle.


2) Godkendelse af referat fra seneste møde

    Godkendt.


3) Information fra formanden

    a) Møde i Formandskollegiet.

         i) Rigtig godt og konstruktivt første møde i formandskollegiet. I forbindelse med alkoholpolitik på hjemmene kunne man ikke blive enige om et totalt forbud gældende for alle veteranhjemmene, men de         enkelte hjem må gerne have en nul-alkoholpolitik.

         ii) Bortvisning fra ét veteranhjem gælder på alle veteranhjem.

       iii) Udgangspunktet for hvor længe veteraner kan bo på veteranhjemmene er som udgangspunkt maksimalt op til 3 måneder.

         iv) Der er opstået tvivl om, hvorvidt penge som de enkelte veteranhjem har skaffet i foundraising går til det pågældende veteranhjem eller om det går til fonden. Mikkel vil undersøge sagen nærmere.

     b) Siden sidst

 i) Peter A. vil i samarbejde med Jimmi Wittenhoff prøve at få et samarbejde i stand med lokalpolitikerne i Randers og/via Veterancaféen i Randers, hvor Jimmi sidder i bestyrelsen.

 ii) Veteraner og pårørende har fortrinsret til at deltage i arrangementer arrangeret af veteranhjem Aarhus. Hvis der er yderligere pladser er andre velkomne til at deltage (for egen regning) Aktivitetsudvalget skal fremover fungere som tovholder på aktiviteter.

 

 iii) Repræsentanter fra socialudvalget vil meget gerne mødes med os og Vagn er ved at få arrangeret, hvornår de kommer på besøg. Det bliver enten i slutningen af marts eller i starten af april.

    c) Veteraner har fortrinsret til værelser, dernæst pårørende, hvis det giver bedst mening for den pågældende veteranen.

    d) Generalforsamling 2017 bliver den 31. maj klokken 19.00. Nærmere info følger snarest. Forslag til dirigent er Otto Vestergaard. 

    e) Repræsentanter fra lokalpolitiet vil gerne komme herud den 29. marts klokken 19.00, dvs. til det i forvejen planlagt værts- og brugermøde.


4) Nyt fra udvalgene

    a) Byggeudvalget orienterer om det seneste møde.

    b) Aktivitetsudvalget orienterer om kommende aktiviteter. Derudover mener aktivitetsudvalget at vi allerede nu skal i gang med at planlægge en sommerfest, og det er hele bestyrelsen enige i. Vi har desuden fået tilbudt at deltage i et arrangement i forbindelse med Aarhus som kulturhovedstad, hvor vi i bytte for  noget arbejde kan tjene penge til veteranhjemmet.

    c) Vi har fået en del nye værter siden sidst. Det kan desværre ikke ses på vagtskemaet endnu, men det ændrer sig forhåbentlig snarest. Der bliver stadig arbejdet på at få kontakt til alle, der allerede er tilmeldt som værter, for at høre om de stadig er interesserede i et være frivillige på veteranhjemmet.

    d) Presse/info: Bestyrelsen diskuterer emnet.

    e) Bestyrelsen diskuterer vores Facebook-politik.

    f) Sikkerhedsudvalget er stadig i gang med arbejdet omkring alarmsystemer.


5) Økonomi

     Peter S. orienterer om økonomien.


6) Orientering fra daglig leder

     a) Pernille Isaksen starter i virksomhedspraktik som socialfaglig medarbejder. Hun starter i uge 11 og skal være her i en måned.

     b) Der er fremover beboermøder hver 14. dag. mellem daglig leder og beboerne.

     c) Låsen til daglig leders kontor bliver skiftet i nærmeste fremtid. 

     d) Daglig leder kontakter det firma, der har leveret vores elektroniske låsesystem for at bliver informeret om, hvad systemet kan og ikke kan.


7) Eventuelt. 

     a) Vi får leveret motionsudstyr her til aften.

     b) Peter A. følger op på, hvordan og hvorledes mht. det billardbord vi har fået.

     c) Peter A. følger op på, hvornår vi får en hjertestarter.


8) Næste møde er onsdag den 29. marts 2017. 


Referat af bestyrelsesmøde d. 7/2-17 kl. 17-19.

Mødedeltagere:  Vagn, Sven-Erik, Per, Mikkel, Peter S., Peter A. Karsten, Boris og Helle

 1) Valg af referent

    Helle

2) Godkendelse af referat fra seneste møde

    Godkendt

3) Information fra formanden

    a) Den nye bestyrelse bliver orienteret om, hvordan samarbejdet i de forrige        
        bestyrelser på veteranhjemmet er foregået, og vi diskuterede hvordan 
        samarbejdet skal foregå i fremtiden.

    b) Vagn har sendt en mail til JC omkring køb af nabogrunden med begrundelser 
        for, hvorfor vi mener, at vi bør købe grunden. Han har endnu ikke fået svar.

    c) Veteranhjem Midtjylland vil arbejde for, at alle veteranhjem fremover skal være 
        alkoholfri, men vi er forberedt på, at det ikke bliver vedtaget. Dog mener vi 
        ikke, at der er noget til hinder for, at vi på det punkt har en mere restriktiv
        politik end de andre veteranhjem. Derudover skal der i formandskollegiet
        diskuteres eventuel kørselsgodtgørelse til frivillige, rammer for udvælgelse af
        frivillige og regler for bortvisning

     d) Vagn, Peter A. og en af de frivillige er blevet interviewet af pressen i
         forbindelse med at vi har fået ny bestyrelse og ny daglig leder.

     e) Vores hjemmeside er opdateret med den nye bestyrelse og referat fra seneste
         bestyrelsesmøde, men der er stadig nogle udfordringer, som Peter A. følger op
         på.

4) Orientering fra Boris

    Boris orienterer om en diskussion, der har været i byrådet omkring en eventuel  
    ansættelse af en veterankoordinator i Aarhus kommune, som Venstre har stillet
    forslag om. Bestyrelsen beslutter at invitere socialudvalget på besøg på
    Veteranhjemmet for at give dem et indblik i hverdagen herude samt for at give
    dem vores inputs til, hvordan de kan forbedre vilkårene for både os og for

    veteraner generelt. Byggeudvalget.

5) Nyt fra udvalgene

    a) Karsten orienterer om det seneste møde med landskabsarkitekten og arkitekten. 

        Der skal være et møde mellem kommunen og ”vores” arkitekter den 9. marts, og 

        i den forbindelse kommer kommunens arkitekter på besøg på veteranhjemmet 

        den 6. marts. Byggeudvalget overvejer at få lavet nogle plancher med idéerne til 

        fremtidens veteranhjem.

    b) Fonden har godkendt omkring 276.000kr. til aktiviteter.

    c) Der er kommet flere nye frivillige til. Per og Peter A. er tovholdere omkring nye

        frivillige.

    d) Vi har fået en del presseomtale på det seneste, og vi vil arbejde på at det 

        fortsætter.

    e) Dorte har bedt om, at vi finder en til at erstatte hende som redaktør. Helle og

        Mikkel fra bestyrelsen træder ind som redaktører. Sven-Erik får oprettet os.

    f) Per orienterer om det møde, der har været med lokalpolitiet, og bestyrelsen

       vedtager, at vi skal have videoovervågning på matriklen. Peter A. er i gang

       med at indhente tilbud og kontakter fonden omkring finansiering.

6) Økonomi (Peter S.)

     Peter orienterer om nyt omkring den daglige økonomi.

7) Orientering fra daglig leder. (Kim / Peter)

    a) Forslag omkring en ”mus-agtig” samtale med de frivillige. Bestyrelsen er enige

         i, at det er en god idé.

    b) Der bliver lavet en frivillig-mappe, der bliver offentlig tilgængelig.

    c) Der kommer nye opslagstavler samt en postkasse til forslag/idéer.

    d) Opdatering af infofolder.

    e) Der er bestilt motionsmaskiner og vægte.

    f) Der bliver købt en ny mobil til de frivillige.

    g) Der bliver lavet et ugeskema for daglig leder.

    h) Bestyrelsen diskuterer om vi skal have supervision til de frivillige.

8) Eventuelt.

    a) Fremover sender Helle Outlook kalender invitationer ud til værtsmøder.

    b) Vi prøver at få lagt billeder af årshjulet på facebook.

    c) Mobilepay til medlemskontingent virker ikke – Peter A. følger op på det.   

    d) Der bliver lavet et permanet skilt med telefonnummer til nattelefon

    e) Mikkel har lavet et opslag på frivilligjob.dk for at hverve frivillige.

    d) Der kommer en ny beboer op til weekenden.

9) Næste møde 

    Tirsdag d. 28. februar kl. 17.00-19.00.
Referat af bestyrelsesmødet d. 18/1-17

Mødedeltagere: Vagn, Sven-Erik, Andreas, Per, Karsten, Kim, Peter, Mikkel og Helle.

1)    Valg af referent
Helle

2)    Godkendelse af forretningsorden
Formanden foreslår to ændringer i den eksisterende forretningsorden:
a) Det anføres, at formanden bliver valgt på generalforsamlingen, og ikke som tidligere bliver udpeget af Fonden Danske Veteranhjem.
b) Betegnelsen ”referent” ændres til sekretær.
Begge forslag og den samlede forretningsorden blev godkendt.

3)    Konstituering
a) Næstformand: Sven-Erik.
b) Kasserer: Peter.
c) Sekretær: Helle.
d) Vaglister: Daglig leder.
e) Byggeprojekt: Andreas, Per, Karsten, Sven-Erik og Kim.
f) Presse/info: Vagn (presse + info) og Andreas (informationsdeling).
g) Arrangementer: Per, Kim, Peter og Mikkel.
h) Fundraising: Mikkel, Kim og Peter.
i) Medlemslister: Helle.
j) Maillister: Daglig leder.
k) Fonden Danske Veteranhjem: Vagn / Sven-Erik.
l) Bagvagter: Daglig leder, bestyrelsesformanden eller næstformanden kan 
    kontaktes, i nævnte rækkefølge, ved huller i vagtplanen.
m) Facebook; Svend-Erik og Andreas har administratorrettigheder for
    veteranhjemmets facebookside.  
n) Rekruttering af frivillige: Per og daglig leder.
o) Sikkerhedsudvalg: Per og Andreas.

4)    Fastsættelse af mødedage og tidspunkt
Bestyrelsen mødes fremover den sidste tirsdag i måneden klokken 17.00-19.00.
OBS! Undtaget herfra er næste møde, der finder sted den 7. februar klokken 17.00-19.00.

5)    Orientering fra formanden
a) Opfølgning på byggesag: Bestyrelsen diskuterede, hvordan vi skal håndtere
    byggesagen fremover.
b) Orientering om episode med ballademagere: Formanden orienterede om
    episoden.
             i) Beslutning om beredskabsplan: Udkast til beredskabsplan udfærdiges af         sikkerhedsudvalget (Per og Andreas) og Kim.
             ii) Møde med lokalpolitiet: Bestyrelsen er enige om at arrangere et møde
                 mellem de frivillige og lokalpolitiet.

6)    Orientering fra daglig leder
Daglig leder orienterede om diverse sager. Bestyrelsen godkendte daglig leders plan for aktivitetsforslag. Daglig leder fremsender planen til sekretariatschefen.

7)    Orientering fra byggeudvalg (Karsten)
Orientering og diskussion fandt sted i forbindelse med punkt 5, stk. a.

8)    Eventuelt
a) Boris Sandvad inviteres til at deltage i bestyrelsesmøderne. Boris har en tæt kontakt til og kendskab om kommunens forskellige funktioner.

a)     Alle bestyrelsesmedlemmer skal sende et vellignende foto til formanden til 
    brug på hjemmesiden.
c) Bestyrelsen overvejer og diskuterer et eventuelt køb af naboejendommen.
d) Gaver til oplægsholdere o.a. blev diskuteret, især under henvisning til vores politik om ingen alkohol på hjemmet.
e) Diskussion omkring logbogen. Vi bibeholder den nuværende form indtil videre.

9)    Næste møde / møde med frivillige / møde med brugere
Næste bestyrelsesmøde finder sted den 7/2-17 klokken 17.00-19.00.
Næste møde med frivillige finder sted den 7/2-17 klokken 19.00-21.00.
Næste møde med brugere finder sted den 8/2-17 klokken 19.00-21.00.Referat af bestyrelsesmøde i Veteranhjem Midtjylland i Aarhus, torsdag den 12. januar 2017.
 

Til stede var Vagn, Karsten, Tina, Zoe, Sven-Erik, Kim og Peter. Der var afbud fra Jens Arne.

Kim orienterede kort omkring registrering af deltagere på aftenens generalforsamlinger samt proceduren omkring stemmesedler.

Pkt. 1: Referent: Tina var referent

Pkt. 2: Godkendelse og underskrivelse af referat fra sidste møde: Referatet af bestyrelsesmøde den 6. december 2016 blev godkendt og underskrevet.

Pkt. 3: Orientering fra formanden:

a.       Vagn orienterede omkring hele proceduren omkring ansættelsen, som havde fungeret rigtig godt. Der blev budt velkommen til den nye daglige leder, Peter, som kort præsenterede sig selv.

b.      Vi mangler værter. Bestyrelsen var enige i, at der skal gøres noget aktivt for at rekruttere værter, og at det handler om at få skabt et godt fællesskab, så værter kan rekruttere værter igennem egne netværk. Det skal gøres attraktivt at være vært på VHM, og derfor skal der igen etableres et fast uddannelsesforløb, så værter løbende deltager på forskellige uddannelsesmoduler. På disse uddannelsesdage vil det også være muligt for værter på andre veteranhjem at deltage. Endvidere skal der efterlyses værter på hjemmesiden og facebook, og Kim vil stå for – sammen med en frivillig - at inddrage pressen. Dette vil ske i sammenhæng med orientering om ny bestyrelse samt ny daglig leder. Den nye bestyrelse opfordres til at afholde en hvervekampagne her i startet af 2017. Kim har datoer til dette klar på onsdag, men første værts-arrangement er allerede planlagt til den 4. februar kl. 17 i Bowl’n’Fun i Viby J. Aftenen vil bestå af både uddannelse og socialt samvær. Endvidere har Pårørendegruppen et arrangement på hjemmet den 28. januar kl. 14 omkring ptsd, hvor også værter er velkomne. Senere vil der også blive afholdt uddannelse i hjertestarter og førstehjælp.

c.       I forbindelse med tilbud om massage på hjemmet er der opstået et spørgsmål omkring hjemmets forsikringsforhold. Det er forventet, at forsikringen dækker ”arbejdsskader” som frivillige kommer ud for i forbindelse med deres udførsel af værts/frivillig-rollen i hjemmet, og altså ikke dækker, hvis en frivillig massør gør skade. Kim har forelagt spørgsmålet JC som undersøger dette.

d.      Helle har modtaget sin udtalelse og har udtrykt tilfredshed med denne.

e.      Vagn gennemgik forløbet for aftenens generalforsamlinger.

Pkt. 4: Siden sidst:

a.       Karsten orienterede om byggemødet den 10. januar 2017. Karsten, Sven-Erik og Kim deltog i mødet. Endvidere deltog diverse arkitekter, ingeniører og en sekretær fra Kuben. Sekretæren tog referat af byggemødet. Dette referat er endnu ikke modtaget af Karsten. På mødet blev det klart at processen omkring udarbejdelse af ny lokalplan endnu ikke er kommet rigtigt i gang. Der mangler endnu at blive fremsendt oplæg til kommunen, så opfattelsen af, at vi afventede kommunen med lokalplan for området er ikke korrekt.  Vagn tager fat i JC. Næste planlagte byggemøde er den 7. februar kl. 13. Kim har udarbejdet et udkast til køb af nabogrund, som JC har bedt om. JC vil tage dette med på næste fondsmøde. Endvidere skal det undersøges, om der kunne være mulighed for at andre investorer har interesse.

b.      Karsten har fået indsigt i veteranhjemmets økonomi pr. 30/11 2016. Vi har fået tilført 50.000 kr. i aktivitetsmidler til 1. Halvår 2017 og har således 81.000 kr. i aktivitetsmidler. Vi har et overskud på husets drift på 300.000 kr i 2016.

c.        

1.       Cabi har modtaget 38 millioner over de næste 4 år til at få veteraner i beskæftigelse. Kim forsøger at få et samarbejde med Cabi.

2.       Dorte og Kim afholder arrangement for de frivillige den 4. februar i Bowl’n’Fun. Kim har modtaget 8.250 af Fonden og JC til dette.

3.       Trygfonden har givet en hjertestarter. Den placeres udenfor bygningen, ligesom der afholdes kursus for frivillige i brugen af denne herunder øvrigt førstehjælp.

4.       Kim har fået tilladelse til at bruge de 50.000 kr., der ikke er anvendt til forsyningsomkostninger på anlægsbudgettet for fremtidens veteranhjem. Penge skal bruges til at lave strøm i laden, opførsel af brændeskur samt renovering af hegn rundt om grunden. Kim har udarbejdet tilbud herpå og samlet pris er 62.500. Carsten West har godkendt at beløbet bruges. Bestyrelsen godkendte projekterne.

5.       Kim afholder opfølgningssamtaler med beboerne i den kommende uge. Der udarbejdes en plan for den nære fremtid og en på længere sigt.

6.       Vi modtager 3-5 m3 brænde som donation.

7.       Frugtordningen er hjemmets brugere rigtig glade for. Ordningen er forlænget frem til udgangen af juni måned.

8.       Se i øvrigt daglig leders beretning af 12. januar 2017, som blev omdelt til bestyrelsen på bestyrelsesmødet

 

Pkt. 5: Eventuelt:

Boris spurgte til besøgstallet. Kim svarede, at det svingede meget. Nogle dage mange besøgende, andre dag ingen. Boris oplyste at der den 18. januar afholdes byrådsmøde. Venstre vil her indstille til at der ansættes en veterankoordinator. Bestyrelsen synes godt om dette og foreslog at daglig leder indleder et samarbejde.

Sven-Erik udtrykte utilfredshed med den sene aflysning af julearrangement. Der var en del kritik heraf på facebook som gjorde at han slettede opslaget med aflysningen. Man bør nok sætte nogle tidligere frister for tilmelding, så man evt. undgår frafald af tilmeldte så tæt på selve dagen. Det må drøftes når næste julearrangement nærmer sig, hvordan proceduren for tilmelding/afmelding skal foregå ligesom det skal besluttet, om der skal holdes åbent, selvom der er én eller ingen tilmeldte.

Kim oplyste, at der nok kommer et par nye beboere inden længe.

Pkt. 9: Næste møde: Næste bestyrelsesmøde fastsættes umiddelbart efter der er valgt ny bestyrelse på den stiftende generalforsamling, som afholdes senere i aften.  (Fastsat til onsdag den 18. januar 2017 kl. 1630).

Referent

Tina Selma Wedel Bjerregaard