Klik her for at komme til forsiden
StartsideTrekantsområdet
AktiviteterNyhederFind vejRegler for hjemmetForumKalenderSponsorerStøt ØkonomiskStøt med arbejdskraftGalleriNyhedsbrev TrekantsområdetTrekantområdets shelter.
København
Bliv støttemedlemVeteranhjem KøbenhavnKontaktFind vejAktiviteter
Positive tiltag til VHKReferat fra Generalforsamling 24. april 2016Generalforsamling 2016Skib for veteranerReferat fra Ekstraordinær Generalforsamling 16/11-15Para foredrag ved Nicklas BjaalandMortens Aften 2015Skovtur - 21. november 2015Store klippe/klister/bagedag - Lørdag d. 5 dec.Juleaften på VHKBillard turneringIdrætsaktiviteterArkiv
Set og sket 2014Aktiviteter 2013
JulegudstjenesteLille Juleaften kun for veteranerInvitation til JulestueKom og prøv kræfter med
verdens højeste indendørs
High Roping bane!
INDKALDELSE TIL EKSTRAORDINÆR
GENERALFORSAMLING
Mortens aftenBesøg fra veteranhaven i Slagelse.Planlægning af julestue.Kom boksestævne i VordingborgHusmøde den 7 feb 2013superbowlBOKSE &crossfit TRÆNINGBiograf billeterVeteran GoKart arrangementFisketur 7 marts 2013Generalforsamling 2013Mountainbike i HareskovenOrdinær generalforsamling:HusmødeBokseaftenStatens Museum for KunstHusmøde 17 juni 2013Sct. Hans fest Ecco Walkathon i Slagelse d. 29. juniFisketur på Øresund 27 juli 2013Overlevelse/oplevelsestur til SverigeDHL stafetten 2013DHL 2013Ecco Walkathon i Slagelse d. 25. august 2013Kom til Kulturnat fredag d. 11. Oktober og oplev KøbenhavnBrugermøde 30/10/13 kl 1915VHK BADASS
Set og sket 2013Aktiviteter 2012Aktiviteter 2014
Nyt fra forsvaretGalleriStøt som frivilligSponsorer
AalborgMidtjyllandOdenseOm FondenVærtskemaÅrsrapporterSommerlejer Frydenborg 2016

Set og sket 2014

2014 er i fuld gang og det samme er arbejdet på Veteranhjem København.

 

Sidste år stod jeg på et husmøde og lovede, at jeg ville sørge for masser af kommunikation fra bestyrelsen og ud til jer. Men nogengange overhaler den virkelige verden desværre de gode intentioner – så det har været lidt sparsomt med nyheder det sidste stykke tid. Det er ikke godt nok – og det vil jeg prøve at lave om på nu.

 

Vi har i bestyrelsen besluttet, at vi vil intensivere nyhederne og orientere mere om, hvad vi egentlig render og laver.

 

Den 18. Januar holdt vi en spændende inspirationsdag for værter. Vi var ca. 30 værter samlet på HO, hvor en psykolog fra veterancentret og Yvonne fra HKKF-livlinen holdt meget spændende indlæg – dels om, hvad battlemind og homemind er, hvad PTSD er, hvad er normale reaktioner på en udsendelse, hvem og hvordan kan der hjælpes og meget mere. Der var også tid til spørgsmål til - og indlæg fra bestyrelsen og mange gode ideer blev kastet op i luften. Bestyrelsen har prøvet at fange dem alle og vi arbejder videre med dem.

 

Der vil blive arrangeret en ny værts-inspirations-dag til efteråret.

 

Vi genindfører husmøder. Husmøder foregår på VHK og er for alle, både brugere, pårørende og frivillige. På husmøderne vil bestyrelsen orientere om forskellige ting, og alle er velkomne til at komme med indlæg. Der vil i 2014 være husmøder på følgende datoer:

 

  • Onsdag d. 12/3 kl. 19.00
  • Onsdag d. 11/6 kl. 19.00
  • Onsdag d. 10/9 kl. 19.00
  • Onsdag d. 10/12 kl. 19.00

Der vil blive arrangeret værtsmøder en gang om måneden. Værtsmøderne er tænkt som viden-delingsmøder og hygge aftener, hvor værterne kan lære hinanden lidt bedre at kende. Møderne tænkes holdt udenfor VHK – formodentlig oppe på HO – men nærmere information tilgår om hvor og hvornår, så snart vi har en aftale på plads om lokale. Der vil altid være nogen tilstede fra bestyrelsen ved møderne – her vil bestyrelsen kunne komme med indlæg af forskellige art – men mest af alt er det tænkt som et frit forum, hvor alt kan diskuteres.

 

OBS – vi har lavet et helt ekstraordinært værts møde på søndag d. 16/2 kl. 10.00 på VHK. Alle værter har fået en mail om dette.

 

Brugerne holder møder cirka en gang om måneden. Til disse møder er det kun brugerne af VHK, der er inviteret. Brugernes talsmand Frederik Holte står for mødet og indkalder til møderne – normalt via facebook. Bestyrelsen deltager gerne i møderne, i det omfang brugerne ønsker det.

 

Vi har fået en socialrådgiver fra Veterancentret tilknyttet VHK. Eske kommer hver torsdag fra kl. 13.00 til 15.00 på VHK. Alle brugere er velkomne til at tage en snak med ham.

 

Anne-Mette, der blev valgt som suppleant ved sidste generalforsamling, har siden oktober vikarieret for Morten i bestyrelsen, indtil Morten vender tilbage til bestyrelsen omkring 1. marts. Anne-Mette har dog valgt at forlade bestyrelsen pga. en uenighed mellem Anne-Mette og Gitte. VHK vil dog stadig kunne nyde godt af Anne-Mettes gode humør, da hun fra Juni måned atter er tilbage som vært på VHK.

 

Bestyrelsen siger tak til Anne-Mette for den meget tid og gode mad, Anne-Mette har lavet til os på VHK.

 

Så er det snart ved at være tid til generalforsamling igen. Dette års generalforsamling bliver afholdt Torsdag d. 10. april kl. 19.00. Indkaldelse sendes ud senere. Vi har Dennis, Flemming og Carsten på valg – og så skal der vælges 2 suppleanter.

 

Der er desværre sket en fejl omkring medlemsregistreringen i 2013. Medlemmer, der har betalt/er opkrævet via betalingsservice er blevet registreret. Medlemmer, der har fået tilsendt girokort, bedes medbringe kvittering ved møde til generalforsamlingen. Herudover vil man kunne betale til bestyrelsen i hele februar måned. Vi beklager, at der på både girokort samt ved opkrævning via betalingsservice har stået en forkert tekst. Vi arbejder på at rette fejlen.

 

Arbejdet med at forbedre køkkenet fortsætter. Vi har fået et par konkrete tilbud fra et par forskellige leverandører og vi er gået videre med et godt tilbud fra HTH. HTH vil donere de hårde hvidevarer, så derfor skal vi ”blot” ud og skaffe de ca. 160.000 kr resten vil koste. Vi er i gang med at søge forskellige fonde om penge.

 

Der vil snarest blive indkøbt et nyt TV til TV-stuen – vist nok et 55 tommer. Det gamle TV sælges via en aktion på opslagstavlen på VHK.

 

Der planlægges at lave et førstehjælpskursus på VHK. Frederik Holte står som arrangør af dette. Nærmere information vil tilgå, når vi ved noget mere.

 

Penge til mange af de aktiviteter, vi planlægger at holde i 2014, er penge vi søger om via den såkaldte 10 mill. Kroner pulje. I år trækker det desværre lidt ud med at få en tilbagemeldning fra 10 mill kroner puljen, om vi har fået de penge, vi har søgt om – så derfor er aktivitetsoversigten for 2014 ikke helt på plads endnu.

 

Besøgstallene på VHK er stærkt stigende. I 2011 var der ca. 2500 besøgende, i 2012 ca. 2900 besøgende og i 2013 var der knap 4000 besøgende. Vi har i gennemsnit haft 7 overnattende pr nat i 2013.

 

Det er ikke tilladt at have eller indtage hverken stoffer eller alkohol på VHKs område. Vi har et par gange haft mistanke om, at der bliver indtaget alkohol på værelserne på VHK. Vi har derfor besluttet, at ved særlig mistanke om indtagelse af ovenstående på beboernes værelser, er der følgende muligheder: Beboeren kan vælge, at værelset ikke må gennemgås, men det betyder samtidig, at beboeren skal fraflytte værelset omgående. Hvis beboeren indvilger i en gennemgang er fremgangsmåden følgende: 2 bestyrelses-medlemmer, en veteran samt beboeren gennemgår sammen værelset, og findes der alkohol eller stoffer på værelset, er det øjebliklig bortvisningsgrund. Hvis en beboer af en særlig grund (f.eks. indkøb af gave) har alkohol på værelset, skal dette på forhånd være koordineret med bestyrelsen. Der vil naturligvis stadig ved særlige lejligheder udskænkes vin eller øl til maden.

 

Der har været en del uro på facebook det sidste stykke tid. Udover vores officielle profil, findes der et hav af forskellige sider, der henvender sig til krigsveteraner af forskellige slags. Vi vil gerne opfordre til, at man tænker sig meget om, inden man skriver på disse sider. Der findes nogle mennesker ude omkring i landet, der stort set aldrig har sat deres ben på VHK, men som dog har en holdning til alt, hvad vi foretager os på VHK – og deres holdning er ofte, at det vi laver, er forkert. De har en tendens til at tage den mindste negative ting og blæse den godt og grundigt ud af proportioner. Lad være med at give dem kasteskyts og brænde, de kan lave bål af. Gem i stedet for jeres emner og tag dem op på værtsmøder, brugermøder og husmøder i stedet for. På den måde bliver emnerne diskuteret af dem, der bruger VHK og ikke af alle mulige andre, hvis højdepunkt på dagen tilsyneladende er, at lave ballade.

 

Vi har besluttet, at vi nederst i dette nyhedsbrev vedhæfter aktionslisten fra bestyrelsesmøderne, sådan så alle kan se, hvilke ting vi arbejder med i øjeblikket og hvem, der arbejder med hvad.

 

Såfremt der er emner, du ønsker mere information om, eller ting, du gerne vil have gennemgået, så tøv endelig ikke med at kontakte bestyrelsen – vi vil hellere svare på et spørgsmål for meget end et for lidt.

 

 

De bedste hilsner og på vegne af bestyrelsen

Gitte.

 

 

 

Bestyrelsens aktionsliste:

 

Aktion Ansvarlig
Modernisering af køkken Freddy
Rumdelere til mødelokalet Gitte
Skur bygges (bliver først gjort til foråret) Gitte + far
Hegn ved Køkken (bliver først gjort til foråret) Freddy
Jens Crone bedes tage kontakt til de værter, der ikke tager vagter Gitte
Spillecafe - Afventer svar fra fonden Gitte
Brug af HO til fitness træning Jan
Kort til ZOO, Tivoli og Den Blå Planet Gitte
Kontakte Per Skovhuus for skydebanearrangement Dennis
Købe Cykel + lygter til begge cykler Gitte
Skaffe feltsenge Gitte
Inhente tilbud på skabe med hængelåse Gitte
Tage kontakt til elektriker ang. LED i stuen Gitte
Nyt TV i TV-stuen Freddy
Aktion over "gamle" TV Freddy
Søge efter donation til nyt køkken Jan
Justering af vedtægter efter ekstraordinær generalforsamling Jan
Værtsdag i efteråret Gitte
Skaffe lokale til månedlige værtsmøder - evt. på HO Jan
Brænde Junckers Gitte
Bookning af lokale til årlig generalforsamling Jan
Opdeling af M-reg mail Jan
Oplæg til frivillig portal Freddy