Klik her for at komme til forsiden
StartsideTrekantsområdet
AktiviteterNyhederFind vejRegler for hjemmetForumKalenderSponsorerStøt ØkonomiskStøt med arbejdskraftGalleriNyhedsbrev TrekantsområdetTrekantområdets shelter.
København
Bliv støttemedlemVeteranhjem KøbenhavnKontaktFind vejAktiviteter
Positive tiltag til VHKReferat fra Generalforsamling 24. april 2016Generalforsamling 2016Skib for veteranerReferat fra Ekstraordinær Generalforsamling 16/11-15Para foredrag ved Nicklas BjaalandMortens Aften 2015Skovtur - 21. november 2015Store klippe/klister/bagedag - Lørdag d. 5 dec.Juleaften på VHKBillard turneringIdrætsaktiviteterArkiv
Set og sket 2014Aktiviteter 2013
JulegudstjenesteLille Juleaften kun for veteranerInvitation til JulestueKom og prøv kræfter med
verdens højeste indendørs
High Roping bane!
INDKALDELSE TIL EKSTRAORDINÆR
GENERALFORSAMLING
Mortens aftenBesøg fra veteranhaven i Slagelse.Planlægning af julestue.Kom boksestævne i VordingborgHusmøde den 7 feb 2013superbowlBOKSE &crossfit TRÆNINGBiograf billeterVeteran GoKart arrangementFisketur 7 marts 2013Generalforsamling 2013Mountainbike i HareskovenOrdinær generalforsamling:HusmødeBokseaftenStatens Museum for KunstHusmøde 17 juni 2013Sct. Hans fest Ecco Walkathon i Slagelse d. 29. juniFisketur på Øresund 27 juli 2013Overlevelse/oplevelsestur til SverigeDHL stafetten 2013DHL 2013Ecco Walkathon i Slagelse d. 25. august 2013Kom til Kulturnat fredag d. 11. Oktober og oplev KøbenhavnBrugermøde 30/10/13 kl 1915VHK BADASS
Set og sket 2013Aktiviteter 2012Aktiviteter 2014
Nyt fra forsvaretGalleriStøt som frivilligSponsorer
AalborgMidtjyllandOdenseOm FondenVærtskemaÅrsrapporterSommerlejer Frydenborg 2016

Referart af Veteranhjem Københavns Generalforsamling,

Tirsdag den 19. marts 2013 på Hærens Officersskole, Roskildevej 28, 2000 Frederiksberg

 

Generalforsamlingen startede kl. 1900 i lokale Rosen på 3. sal, efter deltagerne var samlet og budt på en forfriskning gik vi i gang.

 

Punkt 1. dirigent som vanligt Jan Brun Andersen, referent Per Helbæk, stemmetæller Benjamin og Kim.

 

Punkt 2. Formanden Lars Boe Nielsen fremlagde sin beretning om de forskellige aktiviteter der har været på Veteranhjem København (VHK), og de er mange, så man må konstatere, at der virkelig er alt andet end stilstand derinde. (Formandens beretning nedenstående)

 

1. Indledning

VHK har haft et godt, spændende, udfordrende og aktivt år. Vi har i 2012 været begunstiget af en god økonomi – det kombineret med et godt samarbejde i bestyrelsen – og ikke mindst den indsats der er ydet af frivillige og veteraner, har aktivt bidraget til at forbedre forholdene – såvel fysisk, som været med til at skabe et hyggeligt og godt miljø på VHK.

VHK bliver brugt:

• I 2011 havde vi i alt 3123 besøgende fordelt på veteraner, pårørende og andre gæster. Tallet fra 2011 indbefatter nogle store hold fra ISAF 10, der var på besøg fra den Kongelige Livgarde. Set i det lys er besøgstallet for 2012 på i alt 4242 ”større” end den 36% stigning som statistikken viser.

• I 2011 havde vi 1117 overnatninger i gennemsnit 3,2 overnattende pr. døgn

I 2012 havde vi 2366 overnatninger i gennemsnit 6,5 overnattende pr. døgn

I 2011 have vi to værelser (tre med visitationsrummet, der blev indrettet ultimo 2011), medio 2012 var de to nye værelser indrettet, så med en stigning på 50 % overnattende i 2012 er rammerne for hvad VHK kan kapere tæt på at være fyldte.

 

2. De fysiske rammer

Det er klart, at med så mange brugere og overnattende er der nød til at være nogle spilleregler, for at alle kan en god dag på veteranhjemmet. I foråret 2012 var der problemer med alkohol, hash, kokain og anabolske steroider, lige som der flere gange er medbragt prostituerede på hjemmet, til trods for at der hele tiden har været klare retningslinjer mod dette.

De frivillige var i tvivl om hvor de skulle henvende sig, med spørgsmål vedrørende daglige rutiner, der var tvivl om henvendelser på mail, hvem skulle besvarer osv. Samarbejdspartnere og andre der har ringet til VHK kunne ikke få klar besked på deres henvendelser.

Derfor besluttede, en enig bestyrelse, at iværksætte et forsøg med en dagligleder. John A. Olsen, som om nogen kender VHK, har været tilknyttet VHK siden åbningen i august 2010, var mellem to job – og påtog sig opgaven. John lagde en bestemt men kærlig linje i forhold til oprydning og rengøring.

John var behjælpelig med ansøgninger af legater og støtte til de veteraner der havde nogle udfordringer. Vi have nu mulighed for at have veteraner til arbejdsprøvning. Der var en linje overfor de frivillige, mail og henvendelser blev besvaret. Samarbejdet med de faglige organisationer, veterancenteret og andre blev styrket.

John brugte også en – ikke ubetydelig ressource på at undersøge finansierings mulighederne for en permanent løsning med en dagligleder – desværre uden succes, det er ikke Johns skyld, men ingen - forsvaret, veterancenteret (VETC), beskæftigelsesministeriet eller fonde havde lyst til at skyde penge i projektet.

John er heldigvis blevet arbejdes ramt, så i december stoppede han. Vi er ikke tilbage til en tilstand, som før vi fik en dagligleder, men fra den 1. januar til den 5. februar fik jeg 187 mail fra myndigheder, organisationer, frivillige og veteraner, som jeg måtte forholde mig til, så i min verden er der ingen tvivl om at alene de administrative opgaver berettiger til en dagligleder.

Med det tidligere nævnte antal brugere og overnattende er der et naturligt slidt på VHK. I foråret 2012 fandt bestyrelsen det hensigtsmæssigt, at inddrage det rum vi tidligere havde brugt til træningslokale. Det blev ombygget af veteranerne til to værelser. VHK råder nu over fem værelser, som fordeler sig på et visitationsrum, der kan benyttes til overnatning, tre enkelte værelser og et familieværelse med 4 sovepladser.

Køkkenet er ved at være slidt – og med den høje aktivitet på hjemmet er der behov for en udbygning af faciliteten, der er fra ISAF 13 doneret Kr. 13.000,00, som tænkes anvendt til dette. Ligeledes, som køkkenet er slidt begynder møbler og huset i almindelighed at tage patina efter den massive brug af hjemmet.

Udendørs har vi fået bygget en rygepavillon – og har stadig ambitioner om at udbygge udendørs træningsfaciliteter. I 2012 har vi fået isoleret taget, fået nye tagrender og vinduer samt nye termostater, hvilket har givet et markant forbedret indeklima.

For løbende, at vedligeholde VHK blev der i 2012 afholdt to ”vedligeholdelses” weekender, hvor hjemmet bliver vasket ned, malet og små skader repareret. Desværre er veteranerne ikke de bedste repræsenterede til disse aktiviteter, det var primært bestyrelsen og de frivillige der stod for opgaven.

 

3. Økonomi

I 2012 har VHK været begunstiget af en særdeles positiv økonomi. Det budget vi startede året med på ca. Kr. 200.000,00 blev i store træk holdt til afholdelse af planlagte aktiviteter (herom senere). Hærløbet, som blev arrangeret af kadetter på Hærens Officersskole donerede Kr. 100.000,00 til VHK – og som det ikke var nok modtog VHK Frederiksbergs prisen på Kr. 100.000,00. Ikke mere om økonomi nu – det overlader jeg til Flemming.

 

4. Aktiviteter på hjemmet

Aktivitetsniveauet på VHK tager udgangspunkt i brugernes ønsker. En af de mest benyttede aktiviteter er et spil Billard – derfor blev der købt et nyt billard i foråret. At planlægge og gennemfører aktiviteter er ikke noget problem, en aktiv skare af frivillige er altid klar til at bakke op. Veteranerne melder sig også til aktiviteterne, desværre kniber det gevaldigt med at møde op på dagen, således har vi i gentagne tilfælde brugt forholdsvis mange penge på planlagte aktiviteter med 10 -12 veteraner, desværre møder der kun 3 – 4 stykker op. Eksempelvis en meget ønsket og vel planlagt kanotur til Sverige, der var 12 – 15 pladser, på et tidspunkt var der 12 tilmeldte og turen blev bestemt gennemført, desværre mødte der tre veteraner op, som sammen med tre frivillige havde en dejlig tur til Kr. 24.000,00. Af andre aktiviteter kan nævnes:

· Aktivitets tur til Lalandia

· Ørkenens sønner

· Fisketure

· Flagdag 5. september

· Mortensaften

· Skydebane dag

· Førstehjælp kursus

· Bokse og crossfit træning

· En række jule- og nytårsarrangementer, særlig julehjælp fra Dansk Folkehjælp.

Heldigvis bliver der også arrangeret aktiviteter uden om bestyrelsen, to ildsjæle Søren og Toke har taget en række initiativer – og gennem sponsorer er det lykkedes at skaffe biografbilletter, Gokart ture, Standup show m.m.

Løbeklubben er en succeshistorie, hver lørdag løber en trofast skare rundt omkring hjemmet. Det spændende ved løbeklubben er, at der kommer nogle veteraner vi ikke ser i hverdagen, flere politibetjente er aktive i løbeklubben. Klubben har deltaget i en række løb – og gjort god reklame for VHK.

· Hærløbet

· DHL stafetten

· Berlin Marathon

Vandreklubben er seneste opståede aktivitet – primært drevet af veteraner, der ønsker at gå Nijmegen march. Julemærkemarchen var klubbens først officielle arrangement.

F.C. Granatchok er VHK's fodboldklub der startede op i sommeren 2012 med en kamp mos SAS. F.C. Granatchok har store ambitioner for 2013, der er kontakt til en engelsk klub. Eget klubhus og meget mere.

Der er afholdt ”Husmøder” efter behov – hvor veteraner, værter og bestyrelse kan komme med forslag til forbedringer og udveksle erfaringer.

 

5. Brugerne – Veteraner

Generelt er langt de fleste veteraner, der bruger VHK velfungerende veteraner, der finder et fællesskab og venskab i rammerne af VHK. Der kan gøres meget fra VETC og andre velmenende mennesker, men den største hjælp veteraner kan få er den fra en kollega, der måske var i en lignende situation for måneder eller år tilbage. Veteran støtter veteran.

Den øgede tilgang af veteraner til VHK, afstedkommer selvsagt at vi møde flere veteraner med udfordringer. Det stiller store krav til de frivillige, krav og ansvar som vi ikke altid kan pålægge frivillige at håndtere, der har været eksempler på, at veteraner er blevet udskrevet direkte fra psykiatriske hospitaler til VHK, det ansvar kan og vil vi ikke påtage os. VETC og HKKF har prøvet at disponere over sengepladser på VHK, det har vi på det kraftigste afvist, det er den til enhver tid siddende bestyrelse der sætter rammerne for hvem der bor på VHK. Bestyrelsen arbejder sammen med KAB på at skaffe et antal veteranboliger, den første veteran er flyttet ind – men der er stadig et stykke vej. Politik i Københavns Kommune er en øvelse vi skal i gennem først.

 

6. Værterne – de frivillige

Frivillighed er vores styrke – uden frivillige kunne vi ikke drive VHK. I efteråret 2011 var vi nede på ca. 20 frivillige der tog alle vagter. I løbet af 2012 har vi haft en engageret frivillig til at håndtere opgaven med rekruttering af frivillige, det har givet pote, og vi er nu ca. 75, hvilket er tilfredsstillende. En ny rekrutteringsansvarlig har overtaget, med samme engagement. Vi skal som bestyrelse have respekt for alle, der bruger deres fritid på VHK – og der er grænser for hvilke opgaver vi kan påligge de frivillige.

 

7. Kommunikation – hjemmeside

Kommunikationen på og omkring VHK er til tider en udfordring. Det er mugligt at bestyrelsen ikke altid får sine budskaber kommunikeret tydeligt og klart ud – det skal jeg beklage. Hjemmesiden er vores primære informations platform. Der findes en række Facebook sider, der har vores navn, men som vi ikke administrere, her kan gud og hvermand ytre sig. Desværre er der en række veteraner, som end ikke er brugere af VHK, der bruger mange ressourcer på at miskreditere aktiviteter, frivillige og brugere af VHK.

VHK har en omfattende informationsvirksomhed, der arbejder på at udbrede kendskabet til VHK, udover nævnte aktiviteter har flere veteraner og pårørende deltaget for veteranhjemmet i utallige henvendelser fra studerende, fra folkeskole niveau til universitetsstuderende, der vil skrive afhandlinger og Ph.d. studier.

 

8. Samarbejde

Vi samarbejder positivt med alle veteraner og pårørende der kommer til os. Vi har samarbejde med forsvarets socialrådgivere, forsvarets psykologer, HKKF's livlinje, Veterancentret, Veterankoordinatorerne på Frederiksberg og Socialrådgiverne på Høvelte Kaserne. Vi samarbejder også med en række ”søster” organisationer som eksempelvis Familienetværket, De Blå Baretter, Folk og Forsvar, SSOP, soldaterlegatet osv.

 

Hærens Officersskole, bruger VHK i deres undervisning om veteraner.

 

10. Afslutning

 

Jeg modtager ikke genvalg til posten som formand for bestyrelsen på VHK. Det skyldes ikke, som mange tror, det pres der er på formanden, det er ikke altid populært at træffe beslutninger, som ikke alle er tilfredse med, nogle gange bliver folk personlige på en ubehagelig måde, men det følger med, når man stikker næsen frem.

Nej, min beslutning skal ses i lyset af, at den model jeg tror på, der skal til for VHK kan påtage sig flere opgaver til glæde og gavn for veteraner, er gennem en ansat daglig leder, der kan binde hele ”butikken” sammen. Det er ikke lykkedes mig at skabe rammerne om den model – og derfor skal der nogle nye kræfter til som kan se på opgaven med nye øjne.

(Formandens beretning - slut.)

 

Punkt 3.

Fremlæggelse, samt godkendelse af årsregnskab, Driftsregnskab for 2012 samt status pr. 31.12.2013 er ophængt på veteranhjemmet. Årsregnskabet godkendt.

 

Punkt 4.

Orientering om budget for kommende regnskabsperiode, samt fastsættelse af kontingent.

Kontingent vedtaget uændret, fra salen kom et par bemærkninger vedr. penge til pavillon, de er doneret fra 8 mil. Puljen, bemærkninger vedr. Julehilsner og forbrug af basisvare til veteranhjemmet blev også udredt til spørgernes tilfredshed, Ang. tiloversblevne biografbilletter vides ikke i skrivende stund om de skal udloddes eller lign.

 

Punkt 5.

Forslag til bestyrelsen: Fra salen kom forslag om at regnskaber, opstillingslister ect. sendes ud inden generalforsamlingen. Indkaldelsen til generalforsamlingen sendes ud senest 30 dage før. Det blev ligeledes vedtaget at bestyrelsen selv konstituerer de øvrige medlemmer.

 

Punkt 6.

 Valg af Bestyrelsesformand: Gitte Joensen, som var eneste opstillet blev efter en præsentation af hendes baggrund valgt som ny bestyrelsesformand, tillykke til hende. Fra salen blev der udtrykt en vis forundring over toppen af bestyrelsen forlod ”skuden” og der kom forslag om at Formand og næstformand blev valgt for 2 år ad gangen, men også dette må jo så fremsendes til næst GF.

 

Punkt 7.

Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer.

Valgt: Freddy S. Jensen med 25 Stemmer, Morten Bjørn Jensen med 22 Stemmer, Johan H. Hansen med 21 stemmer.

 

Punkt 8.

  1. suppleant: Bob Thaarup med 18 Stemmer, 2.suppleant: Anne-Mette-Høj med 15 Stemmer.

Punkt 9.

Valg af Revisor og suppleant: Som revisor blev Jørn Knudsen valgt.

 

Punkt 10.

Eventuelt. Fra salen og herfra skal lyde en stor tak til de afgående bestyrelsesmedlemmer, som har udført et stort og uvurderligt arbejde for Veteranhjem København.

Lejre, den. 20 marts 2013.

_____________________ ______________________________

For referartet, Per Helbæk Afgående formand, Lars Boe Nielsen

 

 

Note fra Webmaster. Der foreligger et underskrevet dokument. Det er er dog fravalgt af tekniske årsager