Klik her for at komme til forsiden
StartsideTrekantsområdet
AktiviteterNyhederFind vejRegler for hjemmetForumKalenderSponsorerStøt ØkonomiskStøt med arbejdskraftGalleriNyhedsbrev TrekantsområdetTrekantområdets shelter.
København
Bliv støttemedlemVeteranhjem KøbenhavnKontaktFind vejAktiviteter
Positive tiltag til VHKReferat fra Generalforsamling 24. april 2016Generalforsamling 2016Skib for veteranerReferat fra Ekstraordinær Generalforsamling 16/11-15Para foredrag ved Nicklas BjaalandMortens Aften 2015Skovtur - 21. november 2015Store klippe/klister/bagedag - Lørdag d. 5 dec.Juleaften på VHKBillard turneringIdrætsaktiviteterArkiv
Set og sket 2014Aktiviteter 2013
JulegudstjenesteLille Juleaften kun for veteranerInvitation til JulestueKom og prøv kræfter med
verdens højeste indendørs
High Roping bane!
INDKALDELSE TIL EKSTRAORDINÆR
GENERALFORSAMLING
Mortens aftenBesøg fra veteranhaven i Slagelse.Planlægning af julestue.Kom boksestævne i VordingborgHusmøde den 7 feb 2013superbowlBOKSE &crossfit TRÆNINGBiograf billeterVeteran GoKart arrangementFisketur 7 marts 2013Generalforsamling 2013Mountainbike i HareskovenOrdinær generalforsamling:HusmødeBokseaftenStatens Museum for KunstHusmøde 17 juni 2013Sct. Hans fest Ecco Walkathon i Slagelse d. 29. juniFisketur på Øresund 27 juli 2013Overlevelse/oplevelsestur til SverigeDHL stafetten 2013DHL 2013Ecco Walkathon i Slagelse d. 25. august 2013Kom til Kulturnat fredag d. 11. Oktober og oplev KøbenhavnBrugermøde 30/10/13 kl 1915VHK BADASS
Set og sket 2013Aktiviteter 2012Aktiviteter 2014
Nyt fra forsvaretGalleriStøt som frivilligSponsorer
AalborgMidtjyllandOdenseOm FondenVærtskemaÅrsrapporterSommerlejer Frydenborg 2016

Nyhedsbrev fra bestyrelsen på VHK

 

Bestyrelsen har besluttet, at der udarbejdes nyhedsbrev efter hvert bestyrelsesmøde, der skal give brugerne og værterne på VHK oplysninger om de emner, der er arbejdet med på bestyrelsesmødet. Nyhedsbrevet omhandler de emner, der har brugernes og værternes interesse. Der kan være emner bestyrelsen har drøftet og arbejdet med, som af forskellige årsager ikke kan offentliggøres eller først kan offentliggøres på et senere tidspunkt.

 

Dette første nyhedsbrev indeholder desuden et sammendrag fra husmødet.

· Konstituering af bestyrelsen;

  • Formand Gitte
  • Næstformand Johan
  • Kasserer Flemming
  • Sekretær Anne-Mette (2.suppleant)
  • Bestyrelsesmedlem Freddy
  • Bestyrelsesmedlem Morten
  • Bestyrelsesmedlem Carsten
  • Bestyrelsesmedlem Dennis
  • Fonden Danske Veteranhjem og Referent Jan
  • Suppleant Bob

· Suppleanter deltager i alle bestyrelsesmøder og indgår i alle arbejdsopgaver på lige fod med de øvrige bestyrelsesmedlemmer. Ved et bestyrelsesmedlems fravær i en periode på mere 3 måneder, indtræder 1. suppleanten med stemmeret i bestyrelsen.

 

· Gitte indkalder til et husmøde den 10 april 2013 kl. 19.00, da der er en række emner som Gitte gerne vil videreformidle til brugere og værter. Der vil blive udsendt en dagsorden for husmødet, som vil blive ophængt på info-tavlen, sat på VHK's hjemmeside og på VHK's officielle Facebook side.

 

· VHK er underlagt en ny regnskabspraksis. Dette indebærer, at det på fakturaen, regningen eller kvitteringen skal fremgå - i forbindelse med indkøb af varer og inventar til VHK – at VHK er kunden. Derudover skal forretningens eller leverandørens CVR nummer fremgå af fakturaen, regningen eller kvitteringen.

 

· Medlemsregistreringer overgår fra Christina til Anne-Mette.

 

· Christina og Dennis forsætter som ansvarlige for procedurer i forbindelse med veteraners indflytning (overnatning) på VHK. Alle der bruger VHK til overnatning i mere end en uge skal igennem en samtale. Der er generelt ingen ændringer i den hidtidige policy. Det skal dog præciseres, at der skal være sociale eller væsentlige årsager til, at bruge VHK til overnatning. VHK er ikke et hotel hvor man af praktiske årsager kan ”booke” en overnatning. I helt særlige tilfælde afgør bestyrelsen – eller et bestyrelsesmedlem – om der kan afviges fra ovennævnte praksis.

 

· DHL stafetten afvikles ultimo august. VHK deltager med hold og vi medbringer selv telte og forplejning. Carsten og Johan står for afvikling og uddelegering af arbejdsopgaver i forbindelse med deltagelsen.

 

· Bestyrelsen arbejder på og undersøger behovet for en kommunikationsstrategi i forhold til omverden. Ideen er at gøre VHK mere synlig via forskellige medier.

 

· Mangel på en daglig leder er synlig på VHK. Mange små arbejdsopgaver bliver ikke udført, når der ikke er en daglig leder til at uddelegere arbejdsopgaverne. Bestyrelsen har besluttet, at Bob skal være ”tovholder” på disse mindre arbejdsopgaver, så arbejdsopgaverne bliver sat i system, prioriteret og uddelegeret.

 

· Skriftlige officielle breve/meddelelser ud af huset, herunder udstedelse af påskønnelsesdiplomer, ansøgninger om donationer, støttebreve, korrespondance på vegne af VHK, skal godkendes af bestyrelsen/formanden og underskrives af formanden.

 

· Der arbejdes p.t. på, at finde en ny rekrutteringsansvarlig.

 

· Nejmegen marchen bliver betalt af KSO. Dog har 4 personer ikke tilmeldt sig indenfor tidsfristen. Bestyrelsen har besluttet, at VHK betaler deltagerprisen for disse 4 personer på i alt 8.000kr. Fremover skal man tilmelde sig indenfor tidsfristen, idet bestyrelsen ikke vil betale deltagergebyrer, der kunne have været dækket af KSO eller andre.

 

· Der vil fremover være en egenbetaling for deltagelse i arrangementer. Normalt skal der betales 25 % af deltagerudgiften, med mindre bestyrelsen i enkelte tilfælde fraviger denne regel.

 

· Der skal ryddes op efter alle arrangementer på VHK. Dette gælder alle deltagere.

 

· Efter sidste års manglende deltagelse i forårsrengøringen – det var kun ganske få, der deltog – vil der ikke blive arrangeret forårsrengøring. Til gengæld lægges forårsrengøringen over i den daglige morgenrengøring. Dette skal forstås således, at nogle dage med daglig rengøring af gulve, erstattes med rengøring af vinduer og lignende nødvendige rengøringsopgaver. Der er ikke tale om udvidelse af daglige rengøring på 1 time pr. mand, men alene en ændring af arbejdsområdet.

 

· Tilbuddet fra Fødevarebanken er sat på ”stand by”. Tages op til revurdering, når tiden er moden.

 

· Det er ikke tilladt at ”låne” fra pengekassen på kontoret – heller ikke selvom man sætter streger i stedet for.

 

· Tilbud fra Frederiksberg Kommune om deltagelse i cykelløb Bornholm rundt

for en veteran. Det er en betingelse, at veteranen skal have bopæl på Frederiksberg og være villig til efterfølgende at lade sig interviewe til medierne. En veteran har reageret på tilbuddet.

 

· Flagdag den 5. september 2013 på Frederiksberg Rådhusplads. VHK deltager som altid i denne begivenhed.. Freddy er tovholder for vores deltagelse.

 

· VHK har betalt for 4 telte/pavilloner, men varerne er ikke blevet leveret som aftalt.

Dennis tager kontakt til leverandøren.

 

· Bjarne har afløst Torben under sygdom og efterfølgende har Bjarne overtaget Torbens job som indkøber.

 

· Intro- og opfølgningskurser for frivillige værter skal genoptages. Yvonne (Livlinen) og VETC har tilbudt deres støtte. Gitte, Johan og Morten brainstormer og kører videre med planlægning af et kursus.

 

· Sidste år fik VHK doneret 100.000 kr fra Hærløbet. Det vil vi gerne sige tak for. Derfor stiller vi op med løbehold og et telt, hvor vi vil dele foldere ud og i det hele taget bare være synlige. Løbet finder sted den 25. april 2013 fra kl. 16.00 til kl. 20.00. Dennis er tovholder for dette arrangement, hvor der skal opsættes telte, uddeles posters og gerne foretages indsamling af frivillige bidrag.

 

· TV stuen forbedres og opdateres med yderligere inventar. Udgifter til istandsættelse er bevilget af bestyrelsen og vurderet til, at skulle koste ca.. 5.000kr. Benjamin kontakter Jysk for at se, om vi kan få et godt tilbud. Michael R er tovholder.

 

· Vi får mange gode ideer og henvendelser fra brugerne/værterne til ændringer og forbedringer. For at være sikre på, at vi kan huske det hele, skal forslag altid være skriftlige. De lægges på kontoret/brevslag til Johan.

 

· Status for opdatering af køkkenet er uafklaret. Johan undersøger og følger op.

· Vaskemaskine og tørretumbler er meget slidte og bør udskiftes snarest. Bestyrelsen arbejder på, at få indkøbt solide og funktionsdygtige maskiner til VHK. - En mindre brugerbetaling må påregnes ved brug af de nye maskiner.

 

· Grønspættebogen er snart klar i revideret udgave.

 

· Der er udarbejdet nye telefonlister og navnelister på den nye bestyrelse.

 

· Vi arbejder stadig på at få en daglig leder. Der arbejdes med ansøgning om tilskud fra Tips og Lottopuljen midlerne. Ansøgninger skal koordineres med Fonden (Thorkild). Anne-Mette printer ansøgningsskemaer og Jan koordinerer ansøgningerne med Fonden, inden der ansøges om midler til VHK.

 

· Næste bestyrelsesmøde afholdes mandag den 6. Maj 2013 kl.17.00.

 

Husmødet den 10. april 2013 på VHK

 

· Forslag om labels på madvarer i køleskabene således, at det er muligt at lokalisere ejeren og hvilken dato varerne er indkøbt. Labels er indkøbt og ligger i køkkenvinduet.

 

· Per Hellebæk vil komme med en trailer og sammen med nogle af veteranerne gå i gang med oprydning i haven. Senere vil han – med hjælp fra veteranerne – gå i gang med flere tiltag i haven herunder cross fit banen.

 

· Vi skal benytte os af, at veteransagen er oppe i medierne lige nu – vi skal ud i alle hjem rundt omkring.

 

· Journalist Casper Søegård 36 år bliver ”bruger” i en huset i en uges tid. Han starter på mandag d. 15/4 og slutter fredag d19/4. Han vil komme og gå, som han har lyst. Han kommer fra Radio 24/syv og skal lave en radioudsendelse om veteranerne på VHK. Det er selvfølgelig helt frivilligt om man ønsker, at deltage i optagelserne. Han vil gøre det tydeligt og synligt, såfremt han laver optagelser. Der er flere der mener, at han har en reel interesse i at lave et godt radioprogram og at han ikke skulle have en skjult dagsorden.

 

· Der er kommet et tilbud om sommerferieophold på Frydenborg ved Kolding for veteraner og deres familie. Det koster 100kr.pr. voksen og veteraners børn deltager gratis. Alt er inklusiv. Det er i perioden fra den 29 juni til den 5 juli 2013. Der er deadline for tilmelding den 7. juni 2013. Se opslaget på tavlen.

 

· DR søger en veteran til udsendelsen ”mit publikum”. Der var delte meninger om programmet og nogle mente, at det måske kunne skade mere end det kunne gavne. Nogle mente at programmet er det rene følelsesporno . En hjemløs havde været igennem programmet og var blevet et kendt ansigt i medierne. Journalister og andre mediefolk kontaktede ham, selvom han helst ville være i fred.

 

· Der har været en sag på VHK med en vært og hendes hund. Vi har sagt tak for hjælpen til værten og hunden. Hun er dog stadig velkommen som veteran.

 

· Gertrud fra Niras har bedt os overbringe en hilsen og mange tak for de udbytterige samtaler de havde her på VHK.

 

· Af hygiejnemæssige årsager er der købt spritgel til hænderne. Vi havde dog allerede et pænt lager liggende i kælderen, så nu har vi spritgel til en mindre hær.

 

· Alle bedes huske at få betalt deres sodavandsgæld, så listerne på køleskabet kan udskiftes med nye lister.

 

· Hvor er mon alle kaffekopperne blevet af ? Nogle mener at kopperne kan været gået i stykker, Vi mener dog, at der er en lidt for stor omsætningshastighed i denne gruppe af køkkenudstyr.

 

· Vi har fået et tilbud om kapsejlads primært for handicappede veteraner. Se opslag på tavlen. Kapsejlasen foregår i Sønderborg den 1. og 2 juni med indkvartering på Sønderborg kasserne. Det er erfarne søfolk, der tager sig af arrangementet.

 

· Der blev fremsat et ønske om, at VHK fokuserede lidt mere på kvindelige veteraner.

 

· Der var et ønske om, at der blev oprette en liste med veteraner, der var positive overfor kontakt med journalister. Dog skal kontakten til journalister altid først gå via formanden Gitte, såfremt det vedrører VHK. Der var forskellige holdninger til kontakten med medierne og de problemer der kan opstå. Selektiv udvælgelse er nødvendig og vi skal være sikre på, at ikke ligger en skjult dagsorden hos journalisten. Til gengæld er medierne/journalisterne også vores venner, der kan være vores talerør til omverdenen og det politiske system.

 

· Skilt ønskes ophængt i vaskekælderen med procedurer for vasketøj, betaling og lign.

 

· Der blev stillet forslag til et udekøkken – Weber skulle være velvilligt indstillet til, at donere udstyr.

 

· Forslag blev stillet om, at der skrives initialer på sedler på kontoret, når opgaven er udført og i forhold til hvem, der tager aktion på opgaven. Der må ikke ligge sedler uden initialer om hvem, der har modtaget beskeden eller opgaven.

 

Den 13. April 2013

Bestyrelsen på VHK