Klik her for at komme til forsiden
StartsideTrekantsområdet
AktiviteterNyhederFind vejRegler for hjemmetForumKalenderSponsorerStøt ØkonomiskStøt med arbejdskraftGalleriNyhedsbrev TrekantsområdetTrekantområdets shelter.
København
Bliv støttemedlemVeteranhjem KøbenhavnKontaktFind vejAktiviteter
Positive tiltag til VHKReferat fra Generalforsamling 24. april 2016Generalforsamling 2016Skib for veteranerReferat fra Ekstraordinær Generalforsamling 16/11-15Para foredrag ved Nicklas BjaalandMortens Aften 2015Skovtur - 21. november 2015Store klippe/klister/bagedag - Lørdag d. 5 dec.Juleaften på VHKBillard turneringIdrætsaktiviteterArkiv
Set og sket 2014Aktiviteter 2013
JulegudstjenesteLille Juleaften kun for veteranerInvitation til JulestueKom og prøv kræfter med
verdens højeste indendørs
High Roping bane!
INDKALDELSE TIL EKSTRAORDINÆR
GENERALFORSAMLING
Mortens aftenBesøg fra veteranhaven i Slagelse.Planlægning af julestue.Kom boksestævne i VordingborgHusmøde den 7 feb 2013superbowlBOKSE &crossfit TRÆNINGBiograf billeterVeteran GoKart arrangementFisketur 7 marts 2013Generalforsamling 2013Mountainbike i HareskovenOrdinær generalforsamling:HusmødeBokseaftenStatens Museum for KunstHusmøde 17 juni 2013Sct. Hans fest Ecco Walkathon i Slagelse d. 29. juniFisketur på Øresund 27 juli 2013Overlevelse/oplevelsestur til SverigeDHL stafetten 2013DHL 2013Ecco Walkathon i Slagelse d. 25. august 2013Kom til Kulturnat fredag d. 11. Oktober og oplev KøbenhavnBrugermøde 30/10/13 kl 1915VHK BADASS
Set og sket 2013Aktiviteter 2012Aktiviteter 2014
Nyt fra forsvaretGalleriStøt som frivilligSponsorer
AalborgMidtjyllandOdenseOm FondenVærtskemaÅrsrapporterSommerlejer Frydenborg 2016

INDKALDELSE TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING


INDKALDELSE TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING
I VETERANHJEM KØBENHAVN
03. DECEMBER 2013 KL. 19.30
(MØDET AFVIKLES PÅ VETERANHJEM KØBENHAVN)


1. Med henvisning til vedtægterne, § 11. Stk. 1, indkalder bestyrelsen for Veteranhjem København til ekstraordinær generalforsamling tirsdag d. 3. December 2013 kl. 19.30.

2. Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer fremgår af vedlagte bilag.

3. Vedtægtsændringerne vedrører alene den praktiske forvaltning af  økonomistyringen af Veteranhjem København.
Efter ændringer af Fonden Danske Veteranhjems årsregnskab er det af Fondens revisor foreslået, at de tre veteranhjems økonomi forvaltes centralt. Det vil give de tre veteranhjem en lang række fordele og, ikke mindst, lette den daglige administration på Veteranhjem København.
Der vil for Veteranhjem København ikke være ændringer i den råderet veteranhjemmet har over egne midler eller midler der er doneret direkte til veteranhjemmet, lige som Fondens fordeling af fondsmidler stadig vil blive fordelt efter drøftelse i fondens bestyrelse.

4. Eventuelt andre ændringer/justeringer i vedtægterne vil afvente den berammede evaluering af veteranhjemsprojektet.

Dagsorden:

1. Velkomst ved bestyrelsesformand Gitte Joensen
2. Valg af dirigent, referent og stemmetællere.
3. Gennemgang og afstemning om forslag til ændring af vedtægter for Veteranhjem København jf. bilag til indkaldelsen.Med venlig hilsen


Gitte Joensen
Formand Veteranhjem København.

19. november 2013.

 

 

Forslag til vedtægtsændringer af vedtægterne for

Veteranhjem København

Til behandling  på ekstraordinær generalforsamling 3. december 2013 kl. 19.30.

 

 

En enig bestyrelse i Veteranhjem København skal foreslå følgende ændringer i vedtægterne

 

 

·         §2, stk. 3.: Ordlyden foreslås ændret til:

o   ”Foreningen er en selvstændig, upolitisk og almennyttig forening under Fonden Danske Veteranhjem”

 

·         §9 ,stk. 1.: Ordlyden ændres til:

o   ”Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Årsregnskabet udarbejdes af Fonden Danske Veteranhjem. Årsregnskabet skal udarbejdes i overensstemmelse med god regnskabsskik, g det reviderede regnskab skal underskrives af formand, direktøren for Fonden Danske Veteranhjem samt af Fonden Danske Veteranhjems revisor.”

 

·         §9, stk. 3.: Ordlyden ændres til:

o   ”Det reviderede, underskrevne årsregnskab fremlægges til gennemsyn på veteranhjemmet senest 14 dage før den ordinære generalforsamling skal afholdes.”

 

·         § 10. Stk. 4.: I dagsordenen for den ordinære generalforsamling slettes:

o   ”Valg af en revisor og suppleant.”

 

·         §15. Stk. 1.: Ordlyden ændres til:

o   ”Nærværende vedtægter er vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 03. december 2013 og erstatter vedtægterne for Veteranhjem København vedtaget den 19. marts 2013.”