Ledige stillinger

Daglig leder til Veteranhjemmet i København

Fonden Danske Veteranhjem Frederiksberg

Indrykket 3. maj 2021

Vil du være med til at skabe et fristed for vores veteraner?

Vi søger en ny daglig leder, der vil være med til at føre Veteranhjem København (VHK) videre og gøre det endnu mere populært blandt områdets mange veteraner og pårørende samt fastholde og videreudvikle det gode ry, stedet har.

Fonden Danske Veteranhjem har 5 hjem i Danmark.

Målet er at hjemmene er kendte af alle veteraner, opfattes positivt og anerkendes som et fristed for vores veteraner og deres pårørende – såvel for dem, der har store som mindre udfordringer. Et hjem, hvor veteranen og de pårørende kan komme og stole på, at han eller hun mødes med respekt og anerkendelse og hvor man kan møde andre veteraner og gamle venner til forskellige aktiviteter såsom sport, læring, fællesspisninger, fejring af mærkedage eller mange andre forskellige arrangementer.

Der er også mulighed for at overnatte i eget værelse i kortere eller længere tid for dem, der har behov for det, hvis de har brug for en pause fra hverdagen, savner et sted at bo i en periode, er i et behandlingsforløb uden for hjemmet eller på anden måde har svært ved at fungere i dagligdagen.

Hvert hjem har en fuldtidsansat daglig leder, der refererer til sekretariatschefen. De daglige ledere samarbejder med bestyrelserne for lokalafdelingerne på de enkelte hjem om at skabe de bedste rammer for veteranerne, skabe en række aktiviteter, der giver sammenhold og udvikling blandt brugerne og beboerne på hjemmene, tiltrække frivillige samt indsamle midler til brug for aktiviteter og forbedringer af de enkelte hjem.

På Veteranhjemmet i København er der plads til 6 overnattende veteraner.

Daglig Leders primære opgaver er at sikre, at veteranerne og deres pårørende oplever at hjemmet lever op til ovennævnte beskrivelse samt at sikre, at hjemmet driftes og vedligeholdes – alt sammen i tæt samarbejde med den lokale forenings bestyrelse.
Derudover skal daglig leder

 • planlægge, forberede og afvikle arrangementer sammen med bestyrelsen samt frivillige. Og netop med udgangspunkt i forståelse af frivillighedsbegrebet, kunne motivere, navigere og skabe resultater sammen med de frivillige, herunder den lokale bestyrelse.
 • Sætte rammerne for et veteranhjem, så både de veteraner, der har midlertidigt ophold på hjemmet, samt de, der kommer i dagtimerne og til arrangementer, rummes og føler sig godt tilpas.
 • Afholde samtaler med veteraner, hvor individuelle forløb afklares, samt sikre kontakt og samarbejde med Veterancentret og det offentlige system, bl.a. med henblik på at henvise veteranen til relevante tilbud om behandling m.m.
 • Deltage på de lokale bestyrelsesmøder, lokale udvalg etc.
 • Repræsentere veteranhjemmet i de mange forskellige fora i nærområdet, som handler om veteraner og i øvrigt fortsætte det påbegyndte arbejde med at gøre Veteranhjemmet kendt for alle veteraner.

Det vigtigste er hele tiden at have veteranerne og deres pårørende i fokus – alt hvad veteranhjemmet foretager sig, skal have betydning for dem.

Vores forventninger til vores nye daglige leder:

 • Du har socialfaglig uddannelse/erfaring og gerne viden om opholdssteder, botilbud og/eller forsorgshjem. Du er virkelig god til at skabe relationer til andre mennesker.
 • Du har erfaring med samarbejde med bestyrelser og frivillige – og er i øvrigt generelt en ørn til samarbejde på alle niveauer og har øje for løsninger fremfor problemer.
 • Du har ledelseserfaring, er stærk i kommunikation, herunder mægling og konfliktnedtrapning, kan styre dit budget og har gerne erfaring med fundraising.
 • Du arbejder struktureret og systematisk i alle forhold og går i øvrigt ikke af vejen for en gulvvask, når det er nødvendigt. Det er en fordel at være praktisk anlagt.
 • Du er anerkendende i din tilgang til andre mennesker og finder, at kun det bedste er godt nok til veteraner og pårørende.
 • Kendskab til Forsvaret er en fordel.

Arbejdstid og løn

Jobbet er på 37 timer ugentlig. Arbejdstiden er primært mandag til fredag i dagtimerne, men der vil være arrangementer, der ligger på andre tidspunkter. Der forventes en vis fleksibilitet ift. at løfte opgaverne og få Veteranhjemmet til at køre. Du tilbydes løn efter kvalifikationer og uddannelse. Du vil modtage supervision sammen med de andre daglige ledere. Der vil være mulighed for efteruddannelse.

Tiltrædelse den 1. august 2021.

Eget hjem

Du får dit ”eget hjem” med en alsidig hverdag. Du får også mulighed for at påvirke udviklingen på veteranhjemmet hvad angår såvel de fysiske rammer som indhold i en hverdag, hvor administrativt arbejde ikke fylder meget.

Du kan få yderligere oplysninger om stillingen hos fondens sekretariatschef, Dorte Skov- Jespersen, på tlf. 5144 0008. Derudover kan du besøge www.veteranhjem.dk.

Ansøgning og CV vedlagt eksamensbevis og eventuelt yderligere materiale fremsendes til fonden@veteranhjem.dk. Der er ansøgningsfrist torsdag den 27. maj 2021 kl. 12.

Kontakt Fonden​

Telefon:​ 51 21 23 24

Kontakt København​​

Telefon: 40 40 11 96

Kontakt Trekantsområdet​

Telefon: 24 87 91 21

Kontakt Midtjylland​

Telefon: 20 14 99 05

Kontakt Odense​

Telefon: 51 72 73 32

Kontakt Aalborg​

Telefon: 28 55 01 22