Telefon: 51 21 23 24 | E-mail: fonden@veteranhjem.dk

Husregler på Veteranhjemmet

Husregler på veteranhjemmet

Husorden

Velkommen på Veteranhjem Aalborg. Hér er alle veteraner og pårørende velkomne 😊

​Vi respekterer hinanden og har nogle få regler, som skal overholdes

  • ​Veteranhjemmet er for alle og vi møder hinanden med respekt og åbenhed.
  • Alle som benytter hjemmet, skal kunne bidrage til god orden. Vi hilser venligt på hinanden, og er behjælpelig med at rydde op og holde orden på stedet, så der er pænt og rent.
  • Rygning er kun tilladt udendørs.
  • Vold, truende adfærd, krænkelser, tyveri og hærværk accepteres på ingen måde og kan meldes altid til politiet.
  • Som beboer på veteranhjemmet er det ikke tilladt at have andre personer overnattende.
  • ​Som beboer og bruger af veteranhjemmet er det ikke tilladt at holde eller medbringe husdyr. Servicehunde er naturligvis velkomne på hjemmet.
  • Indtagelse af alkohol eller euforiserende stoffer er ikke tilladt, ligesom du vil blive bedt om at forlade hjemmet, hvis du er påvirket af alkohol/stoffer. Der henvises i øvrigt til eksisterende rusmiddelpolitik.

​Overtrædelse af husordenen kan medføre en advarsel eller karantæne fra hjemmet.

​​Venlig hilsen

Lokalbestyrelsen og Daglig leder