Nyheder Veteranhjem Aalborg

Foreningen for Aalborg Veteranhjem indkalder til ordinær generalforsamling for medlemmer onsdag d.21 marts kl. 1900 på hjemmet.

Dagsorden:

1.​Valg af dirigent og referent.

2.​Forelæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse.

3.​Forelæggelse af regnskab til orientering.

4.​Forelæggelse af aktivitetsplan og budget til godkendelse.

5.​Fastsættelse af kontingent for medlemmer.

6.​Indkomne forslag. Skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen ifølge vedtægterne.

7.​Valg af:

a. Formand (vælges for en toårig periode i lige år). Gert Jensen på valg.

b. Minimum 6 bestyrelsesmedlemmer (vælges for en toårig periode – tre i lige år og tre i ulige år).

Ronny Christensen, Jesper Hansen og Gert Svendsen på valg.

Kenneth Jakobsen, Ervin Krogshave og John Q. Hansen ikke på valg.

c. 1. og 2. suppleant til bestyrelsen.

Ole Larsen og Michal Trysøe på valg

8.​Eventuelt

Kl. 1800 vil der være et mindre traktement. Ønsker man at deltage skal man tilmelde sig senest mandag d. 19. marts til daglig leder.

Pbv

Gert Jensen

Formand

Kontakt Fonden​

Telefon:​ 51 21 23 24

Kontakt København​​

Telefon: 66 11 00 66

Kontakt Trekantsområdet​

Telefon: 24 87 91 21

Kontakt Midtjylland​

Telefon: 20 14 99 05

Kontakt Odense​

Telefon: 51 72 73 32

Kontakt Aalborg​

Telefon: 28 55 01 22