Bestyrelse​

Foreningen for Aalborg Veteranhjem indkalder til ordinær generalforsamling for medlemmer onsdag d.21 marts kl. 1900 på hjemmet.

Dagsorden:

1.​Valg af dirigent og referent.

2.​Forelæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse.

3.​Forelæggelse af regnskab til orientering.

4.​Forelæggelse af aktivitetsplan og budget til godkendelse.

5.​Fastsættelse af kontingent for medlemmer.

6.​Indkomne forslag. Skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen ifølge vedtægterne.

7.​Valg af:

a. Formand (vælges for en toårig periode i lige år). Gert Jensen på valg.

b. Minimum 6 bestyrelsesmedlemmer (vælges for en toårig periode – tre i lige år og tre i ulige år).

Ronny Christensen, Jesper Hansen og Gert Svendsen på valg.

Kenneth Jakobsen, Ervin Krogshave og John Q. Hansen ikke på valg.

c. 1. og 2. suppleant til bestyrelsen.

Ole Larsen og Michal Trysøe på valg

8.​Eventuelt

Kl. 1800 vil der være et mindre traktement. Ønsker man at deltage skal man tilmelde sig senest mandag d. 19. marts til daglig leder.

Pbv

Gert Jensen

Formand

Følgende til behandling på generalforsamlingen 21-03 på Aalborg Veteranhjem

Aalborg d. 12-03-2018

Følgende opstiller til bestyrelsesvalg på Aalborg Veteranhjem:

Ronny Christensen genvalg bestyrelsesmedlem.

Jesper Hansen genvalg bestyrelsesmedlem..

Gert Svendsen genvalg bestyrelsesmedlem.

Ole Larsen genvalg suppleant.

Michael Trysøe genvalg suppleant.

Nye der stiller op til valg:

Gitte Knudsen.

Indkomne forslag:

Der foreslås man fastholder intet kontingent at opkræve.

Ret til medlemskab opnås når der foreligger dokumentation for donation til Veteranhjem Aalborg på mindst 200kr.

Betalingsfrist efter vedtægterne.

Forslagsstiller: Gert Jensen

Alle der bliver valgt kan vælge at blive fritstillet når fonden / sek. kommer til en afgørelse vedrørende børn på hjemmet og en forklaring på brug af ordene ustruktureret og uorganiseret om driften i Aalborg.

Pbv

Gert Jensen

Formand.

​​

Kontakt Fonden​

Telefon:​ 51 21 23 24

Kontakt København​​

Telefon: 66 11 00 66

Kontakt Trekantsområdet​

Telefon: 24 87 91 21

Kontakt Midtjylland​

Telefon: 20 14 99 05

Kontakt Odense​

Telefon: 51 72 73 32

Kontakt Aalborg​

Telefon: 28 55 01 22