Telefon: 51 21 23 24 | E-mail: fonden@veteranhjem.dk

Foreningen for Veteranhjem Aalborg​

Foreningen for Veteranhjem Aalborg​

Dagsorden til generalforsamling

Der indkaldes hermed til Generalforsamling på Veteranhjem Aalborg torsdag, den 9. marts 2023, kl. 18.30 med følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent og referent.
 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse.
 3. Forelæggelse af regnskab til orientering.
 4. Forelæggelse af aktivitetsplan og budget til godkendelse.
 5. Fastsættelse af kontingent for medlemmer.
 6. Valg af:
 7. Formand (vælges for en etårig periode, derefter toårig periode i lige år).
  1. Står for valg:
   - Per T. Frederiksen, genopstiller ikke
   Har meldt sit kandidatur:
   - Hans Lindholm
  2. 3 bestyrelsesmedlemmer (vælges for en toårig periode)
   Står for valg:
   - Maj Krogh Raal, genopstiller ikke
   - Karsten Eriksen
   Har meldt deres kandidatur:
   - Morten Møller
   - Søren Matz
   - Karsten Eriksen, genopstiller
  3. 2. suppleant til bestyrelsen.
 8. Indkomne forslag
  1. Støtteforeningens Facebookside, Adgang ændres til kun værende for betalende medlemmer
   Indkomne forslag, som bedes uddybes af forslagsstiller
  2. Hvordan sikre brugerne at VHA tager deres indlæg seriøst og at der bliver handlet på det
  3. Rygning og indtagelse af alkohol på offentlige arealer og private institutioner
  4. Ensartede arbejdsforhold for de frivillige hjælpere
  5. Muligheder for at udbrede kendskabet til VHA og gøre det til et mere brugervenligt sted
  6. Mulighed for at VHA anvender andre oplysningsplatforme for dem, der ikke har mulighed for at anvende eller ikke ønsker at anvende Facebook
  7. Hvornår har en daglig leder mulighed/begrundelse for at bortvise frivillige hjælpere eller brugere fra VHA
 1. Eventuelt.
 • Adgang med tale- og stemmeret samt valgbarhed er betinget af rettidigt betalt kontingent 4 uger før generalforsamlingen. (Dvs. senest d. 9 Februar 2023)
 • Forslag skal være formanden i hænde senest 14 dage før afholdelse af generalforsamlingen og skal offentliggøres seneste en uge før generalforsamlingens afholdelse.
 • Kandidater til bestyrelsesposter skal ligeledes være formanden i hænde seneste 14 dage før og offentliggøres en uge før.

p.b.v.

Per T. Frederiksen
Bestyrelsesformand

Indkaldelse til generalforsamling 2023

Der indkaldes hermed til Generalforsamling på Veteranhjem Aalborg Torsdag, den 9. marts 2023, kl. 18.30 med følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent og referent.
 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse.
 3. Forelæggelse af regnskab til orientering.
 4. Forelæggelse af aktivitetsplan og budget til godkendelse.
 5. Fastsættelse af kontingent for medlemmer.
 6. Forslag til ændring Vedtægter.
 7. Indkomne forslag.
 8. Valg af:
  1. Formand (vælges for en etårig periode, derefter toårig periode i ulige år).
  2. 3 bestyrelsesmedlemmer (vælges for en toårig periode)
  3. 1. og 2. suppleant til bestyrelsen.
 9. Eventuelt.
 • Adgang med tale- og stemmeret samt valgbarhed er betinget af rettidigt betalt kontingent 4 uger før generalforsamlingen. (Dvs. senest d. 9 Februar 2023)
 • Forslag skal være formanden i hænde senest 14 dage før afholdelse af generalforsamlingen og skal offentliggøres seneste en uge før generalforsamlingens afholdelse.
 • Kandidater til bestyrelsesposter skal ligeledes være formanden i hænde seneste 14 dage før og offentliggøres en uge før.

p.b.v. Per T. Frederiksen Bestyrelsesformand

Hent indkaldelse til generalforsamling som PDF-fil