Husregler​

Velkommen til Veteranhjem Trekantsområdet​

Et samlingssted for de mange, der kom hjem beriget og stærkere, end de drog ud – men også et sted, hvor vi hjælper dem, der måtte have behov .

For at alle kan være her, finder vi det nødvendigt at have denne husorden, som du bedes respektere under dit ophold.

Generelt

Vis respekt for hinanden i ord og handling.

Ryd op efter dig selv og bidrag til opretholdelse af et pænt og ryddeligt hus.

Værten

skal - være til rådighed for veteranerne - i samarbejde med veteranerne at tilstræbe at lave fællesaktiviteter 3 gange om ugen (mandag, onsdag, fredag) (museum, shopping, fisketur, svømmehal) - iværksætte fælles spisning mindst 1 gang om ugen.

Daglig leder (DL)

afholder ugentligt møde med beboere og andre veteraner (mandag kl. 1300)

Musik og støjende adfærd

Der skal udvises hensyn til øvrige gæster i huset, og af hensyn til overnattende gæster og eventuelle børn, skal der være ro i huset i tidsrummet kl. 23:00 til 08:00

Alkohol

Vin, øl og spiritus må ikke medbringes eller indtages på Veteranhjemmet. Bestyrelsen kan dispensere ved arrangementer, der afholdes i salen. Personer, der møder beruset, kan afvises.

Euforiserende stoffer

Indførelse af euforiserende stoffer medfører bortvisning. Personer, der møder påvirket, kan afvises.

Rygning

Rygning må kun finde sted udendørs eller i rygelokalet, hvortil dørene skal holdes lukket. Udsugningen skal være tændt hele døgnet. Kæledyr/husdyr. Det er ikke tilladt at medbringe husdyr på Veteranhjemmet. Bestyrelsen kan i særlige tilfælde give tilladelse til at beboere i kan have husdyr på Veteranhjemmet, efter bestyrelsens anvisninger.​

Spisning og køkkenordning

Gæster og beboere er selv ansvarlige for at indkøbe og tilberede egen kost, samt at brugt service og køkkenredskaber rengøres, sættes i opvaskemaskinen og at køkkenet efterlades rengjort og ryddeligt. Spisning skal foregå i fællesarealerne og service må ikke medtages på værelserne. Fælles morgenmad dagligt 0800-0900 laves af beboere/ veteraner på skift.

​Levende lys m.v.

Af hensyn til brandfare må der kun tændes og forefindes levende lys (inkl. fyrfadlys) i fælleslokalerne, når der er personer til stede.

Oprydning og rengøring

Alle beboere deltager i stor rengøring af fællesarealer/lokaler torsdag og søndag. Salen rengøres hver torsdag. Alle skal rydde op efter sig og sætte ting på plads/i opvaskemaskine. Ugentlig oprydning og rengøring af køleskabe og kassation af gamle fødevarer hver torsdag. Vask af fælles vasketøj (håndklæder, karklude,viskestykker m.m.) i forbindelse med ugentlig rengøring søndag.

Affaldssortering

Husholdningsaffald, tomme sodavands- og øldåser samt flasker anbringes i de dertil opstillede beholdere.

Genbrugsaffald sorteres i de i kælderen opsatte plasticsække

Beboere

skal selv holde værelset ryddeligt og gøre det rent, samt vaske brugte håndklæder og sengelinned. Der er vaskemaskine og tørretumbler i kælderen, som også kan bruges til vask af personlig beklædning. Sørg for at tømme lommerne. Følg anvisningen der er ophængt ved maskinerne. Værelse skal rømmes ved fravær i mere end 3 nætter eller regelmæssigt fravær. Gæster/pårørende kan normalt overnatte højst 1 uge. Ved afrejse skal værelset godkendes af værten/DL og nøglen afleveres.

DL kan afholde eftersyn af værelser, hvis det skønnes, at der er et teknisk eller hygiejnemæssigt behov.

Låsning af yderdøre

Yderdøre vil blive låst kl. 23:00.

Fejl og mangler

Fejl og mangler meldes til værten/daglig leder snarest.

Tvivlstilfælde

Ved tvivlstilfælde kontakt værten eller daglig leder.

Sanktioner Ved overtrædelse af husordenen kan bestyrelse/daglig leder værksætte sanktioner efter indberetning fra værten. Sanktionerne kan være: - Advarsel - Tidsbestemt karantæne -

Bortvisning

Hvis forseelsen er grov nok, kan der skrides direkte til karantæne eller bortvisning uden advarsel.

Marts 2016

Kontakt Fonden​

Telefon:​ 51 21 23 24

Kontakt København​​

Telefon: 66 11 00 66

Kontakt Trekantsområdet​

Telefon: 24 87 91 21

Kontakt Midtjylland​

Telefon: 20 14 99 05

Kontakt Odense​

Telefon: 51 72 73 32

Kontakt Aalborg​

Telefon: 28 55 01 22