Telefon: 51 21 23 24 | E-mail: fonden@veteranhjem.dk

Mødekalender for 1. halvdel af 2023

Onsdag, den 8. februar 2023    kl. 17:00 - 20:00 Ordinært møde 

Onsdag, den 22. marts 2023    kl. 16:30 - 17:00 Formøde 

Onsdag, den 22. marts 2023    kl. 1700 - 21:00  GENERALFORSAMLING 2023 

Onsdag, den 28. marts 2023    kl. 17:00 - 21:00 Ordinært bestyrelsesmøde / "work-shop"

Onsdag, den 7. juni 2023           kl. 17:00 - 20:00 Ordinært bestyrelsesmøde

 

OBS  -  Brug din stemme / brug din Lokalbestyrelse !

Punkter, forslag, idèer, kritik m.m. - fra bestyrelsesmedlemmer, veteraner, brugere, beboere og frivillige - som ønskes optaget på lokalbestyrelsens dagsorden, skal blot være undertegnede i hænde via en mail, - senest 8 dage før et møde​ - jvf. lokalbestyrelsens forretningsorden.

 

Lokalbestyrelsesformand Henning Seiding     

mail: vho@veteranhjem.dk    telf: 28 83 28 88