Se i menuen til venstre under "aktiviteter" for kommende aktiviteter på Veteranhjem Midtjylland i Aarhus​

Endelig dagsorden til Generalforsamling i Veteranhjem Midtjylland i Aarhus onsdag den 31. maj 2017 kl. 1900 på veteranhjemmet.

Følgende har tilkendegivet, at de ønsker at stille op til valg til bestyrelsen:

Kim Dalbøge, Karsten Madsen, Peter Suarez, Mikkel Grosen, Per Beck og Henry Danielsen.

Der er ikke indkommet forslag til behandling

Der er ikke kommet yderligere forslag til behandling på generalforsamlingen.

Dagsorden:

1.​Valg af dirigent.

2.​Valg af referent.

3.​Forelæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse.

4.​Forelæggelse af regnskab til orientering.

5.​Forelæggelse af aktivitetsplan og budget. (Herunder information om sommerlejr m.v.)

6.​Fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent.

7.​Indkomne forslag. (Ingen)

8.​Valg af

a.​3 bestyrelsesmedlemmer

b.​2 suppleanter.

9.​Eventuelt.

Venlig hilsen

på bestyrelsens vegne

Vagn Martinussen,

Formand.

Indkaldelse til Generalforsamling i Veteranhjem Midtjylland i Aarhus.

Der afholdes ordinær generalforsamling i Veteranhjem Midtjylland i Aarhus, onsdag den 31. maj kl. 1900 på Veteranhjemmet med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Valg af referent.
3. Forelæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse.
4. Forelæggelse af regnskab til orientering.
5. Forelæggelse af aktivitetsplan og budget.
6. Fastsættelse af kontingent.
7. Indkomne forslag.
8. Valg af:
a. 3 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter.
9. Eventuelt.
Alle medlemmer har adgang til generalforsamlingen og har stemme- og taleret og er valgbare, forudsat at de har betalt kontingent rettidigt, (50 kroner for almindelige medlemmer, 200 kroner for foreninger), senest 4 uger før generalforsamlingen. Der kan betales via fondens hjemmeside eller direkte til daglig leder. Når du har betalt via hjemmesiden får du tilsendt en kvittering, som du kan bruge som dokumentation på generalforsamlingen.
Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.
Kandidater til bestyrelsen skal tilsvarende give besked 14 dage før generalforsamlingen. Nuværende bestyrelsesmedlemmer og 1. og 2. suppleant (Kim Dalbøge, Karsten Madsen, Peter Suarez og Mikkel Grosen og Per Beck) er villige til genvalg.
Indkomne forslag, samt foreslåede kandidater til bestyrelsen, offentliggøres senest 1 uger før generalforsamlingen.
Du kan læse vedtægterne for Veteranhjem Midtjylland i Aarhus på Fonden Danske Veteranhjems hjemmeside under Midtjylland / Vedtægter.

På bestyrelsens vegne

Vagn Martinussen,
Formand.

Kontakt Fonden​

Telefon:​ 51 21 23 24

Kontakt København​​

Telefon: 66 11 00 66

Kontakt Trekantsområdet​

Telefon: 24 87 91 21

Kontakt Midtjylland​

Telefon: 20 14 99 05

Kontakt Odense​

Telefon: 51 72 73 32

Kontakt Aalborg​

Telefon: 28 55 01 22