Revideret d. 9 april 2018

Generalforsamling Foreningen for Veteranhjem København d. 16. april 2018 kl. 19.00.

Generalforsamlingen afholdes på følgende adresse:
Roskildevej 46, 2000 Frederiksberg. Kursuslokale 1 i stueetagen. Nordlig indgang (døren tættest ved Aldi).


Dagsorden:

1. Valg af dirigent, referent samt stemmetællere.
2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse.
3. Forelæggelse af regnskab til orientering.
4. Forelæggelse af aktivitetsplan og budget til godkendelse.
5. Fastsættelse af kontingent for medlemmer i 2019
6. Indkommende forslag - ingen indkomne forslag er modtaget rettidigt.
7. Valg af bestyrelsen
a. Formand (vælges for en toårig periode i lige år)
b. Minimum 6 bestyrelsesmedlemmer (vælges for en toårig periode - 3 i lige år og 3 i ulige år)
c. 1. og 2. suppleant.

 • På valg til formandsposten er Per Rasmussen, modtager genvalg.
  ​På valg til bestyrelsen er følgende:

  ​Freddy Skou Jensen, modtager ikke genvalg til bestyrelsen, men stiller op som suppleant.

  ​Pernille Limose Emonds, modtager genvalg.

  ​Claus Stenberg, modtager genvalg.

  ​Bob Thaarup har rettidigt meddelt at han opstiller til bestyrelsen.

  ​Valg af 1. og 2. suppleant:

  ​Freddy Skou Jensen stiller op til 1. suppleant posten.

  ​Der er ikke kommet andre opstillere

8. Eventuelt.

Husk at melde jer ind i foreningen samt indbetale kontingent (100kr) enten via bankoverførsel på Spar Nord kontonummer: 9219 2190079417 eller via Mobilepay 45077.
I begge tilfælde er det vigtigt at I skriver jeres fulde navn, email adresse, samt kontingent 2018.
Dette skal gøres senest 4 uger før generalforsamlingen (dvs. senest d. 19 marts 2018), for at få adgang og være stemmeberettiget, samt eventuelt at opstille til bestyrelsen.
På bestyrelsen vegne

Per Rasmussen
Bestyrelsesformand
Foreningen for Veteranhjem
København
Roskildevej 54
2000 Frederiksberg

Kontakt Fonden​

Telefon:​ 51 21 23 24

Kontakt København​​

Telefon: 66 11 00 66

Kontakt Trekantsområdet​

Telefon: 24 87 91 21

Kontakt Midtjylland​

Telefon: 20 14 99 05

Kontakt Odense​

Telefon: 51 72 73 32

Kontakt Aalborg​

Telefon: 28 55 01 22