d. 1 marts 2018

Generalforsamling Foreningen for Veteranhjem København d. 16. april 2018 kl. 19.00.

Generalforsamlingen afholdes på følgende adresse:
Roskildevej 46, 2000 Frederiksberg. Kursuslokale 1 i stueetagen. Nordlig indgang (døren tættest ved Aldi).


Forslag til dagsorden:

1. Valg af dirigent, referent samt stemmetællere.
2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse.
3. Forelæggelse af regnskab til orientering.
4. Forelæggelse af aktivitetsplan og budget til godkendelse.
5. Fastsættelse af kontingent for medlemmer i 2019
6. Indkommende forslag
7. Valg af bestyrelsen
a. Formand (vælges for en toårig periode i lige år)
b. Minimum 6 bestyrelsesmedlemmer (vælges for en
toårig periode - 3 i lige år og 3 i ulige år
c. 1. og 2. suppleant.
8. Eventuelt.

Husk at melde jer ind i foreningen samt indbetale kontingent (100kr) enten via bankoverførsel på Spar Nord kontonummer: 9219 2190079417 eller via Mobilepay 45077.
I begge tilfælde er det vigtigt at I skriver jeres fulde navn, email adresse, samt kontingent 2018.
Dette skal gøres senest 4 uger før generalforsamlingen (dvs. senest d. 19 marts 2018), for at få adgang og være stemmeberettiget, samt eventuelt at opstille til bestyrelsen.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen samt navne på personer der ønsker at opstille til formandsposten eller til bestyrelsen, skal være formanden i hænde senest d. 2 april 2018.
Dette skal sendes på følgende email: vhk@veteranhjem.dk

Endelig dagsorden udsendes d. 9 april 2018


På bestyrelsen vegne

Per Rasmussen
Bestyrelsesformand
Foreningen for Veteranhjem
København
Roskildevej 54
2000 Frederiksberg

Kontakt Fonden​

Telefon:​ 51 21 23 24

Kontakt København​​

Telefon: 66 11 00 66

Kontakt Trekantsområdet​

Telefon: 24 87 91 21

Kontakt Midtjylland​

Telefon: 20 14 99 05

Kontakt Odense​

Telefon: 51 72 73 32

Kontakt Aalborg​

Telefon: 28 55 01 22